Trumpos naujienos

UŽDARYTAS 21 SENAS SĄVARTYNAS IR ŠIUKŠLYNAS. Biržų rajone rekultivuotas 21 senas sąvartynas ir šiukšlynas.
Sutvarkyta apie 18,4 ha atliekomis užterštų teritorijų, kurios gražins kraštovaizdį žaliuojančiomis pievomis, o ne stūksančiais šiukšlių kalnais. Sutvarkius užterštas teritorijas žymiai pagerėjo kraštovaizdis ir estetinis vaizdas, į artimiausius vandens telkinius nebepatenka lietaus ir vandens atnešamos šiukšlės, nebeteršiamas gruntinis vanduo, aplinkinės gyvenvietės gali džiaugtis švaria, sveika bei gražia aplinka.
Projekto vertė - 14.930.068,33 Lt, projektas finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

AFRIKINIO KIAULIŲ MARO ŽIDINYS - KAIMYNYSTĖJE. Rokiškio rajone, privačiame ūkyje, penktadienį nustatytas naujas mirtino afrikinio kiaulių maro židinys, kuris tapo aštuntuoju šalyje.
Afrikinis kiaulių maras aptiktas Rokiškio rajono Kriaunų seniūnijoje. Privačiame ūkyje laikytos dvi kiaulės, kurias savininkai paskerdė savo reikmėms. Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui nustačius, kad kiaulės serga, veterinarijos inspektoriai kiaulieną sunaikino, pradėjo dezinfekuoti ūkinius pastatus bei teritoriją.
Aplink židinį 3 ir 10 kilometrų spinduliu nustatytos apsaugos ir stebėsenos zonos, iš kurių draudžiama išvežti kiaules, kiaulieną ir kiaulienos produktus. Tikslinama, kiek minėtose zonose yra laikoma kiaulių, imami jų kraujo mėginiai virusui nustatyti.
Šiemet tai jau penktasis šalyje afrikinio kiaulių maro židinys, nustatytas kiaulių ūkyje, dar trys židiniai užfiksuoti šernuose.

NORI APRAŠŲ IR VERTINIMO. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė Lietuvos savivaldybių asociacijai išsiuntė raštą ragindama inicijuoti tvarkos aprašą ir rekomendacijas dėl sovietinės simbolikos, esančios sovietinių karių, žuvusių 1941–1945 m., palaidojimo vietose.
„Sprendžiant karių kapinių užrašų keitimo klausimus, susiduriama su įvairiomis teisės aktų traktuotėmis. Nėra aiškaus vertinimo dėl minėtose kapinėse esančių užrašų ir sovietinių simbolių“, - rašoma Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje.
Kitaip tariant, Biržų rajono vadovė susiduria su įvairiais trukdžiais ir niekaip negali atstatyti istorinio teisingumo. Tuo metu paveldosaugininkai neseniai šalies žiniasklaidai teigė, kad pati Biržų valdžia neatliko būtinų darbų ir todėl miesto centre puikuojasi sovietinė simbolika bei įspūdingi užrašai apie „išvaduotojus“.


Parengė Rasa Penelienė
2014-08-26

KAINAS PRIVALOMA SKELBTI 2 VALIUTOMIS. Nuo rugpjūčio 22 d. prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai privalo skelbti kainas dviem valiutomis. Tas pats galioja rinkliavoms, mokesčiams ir pan. Kainos dviem valiutomis turės būti nurodomos visose prekių paslaugų įsigijimo ir reklamos vietose, interneto parduotuvėse ir tinklalapiuose.
Prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus interneto parduotuves), elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų 2 valiutomis, jos gali būti rodomos viena valiuta: iki euro įvedimo dienos – litais, po – eurais. Smulkieji turgaus prekeiviai, jei nereikalaujama kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito į eurą perskaičiavimo kursą.
Oficialus euro ir lito perskaičiavimo kursas – 3,45280 lito už 1 eurą.
Lietuvos bankas litus į eurus neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos keis nuo sausio 1 d.; bankai ir užsienio bankų filialai – nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.; „Lietuvos paštas“ ir kredito unijos (neatlygintinai, sumą galės riboti) – nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.
Konsultacijos gyventojams ir verslininkams euro įvedimo klausimais teikiamos nemokamu telefonu 8 800 34528.


VĖL TVARKYS SENĄSIAS ŽYDŲ KAPINES. Biržų rajono savivaldybė ir Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla 2010−2014 metais vykdo projektą „Senųjų Biržų žydų ir karaimų kapinių tvarkymas ir tolerancijos ugdymas“. 2014 metais projektinę veiklą tęsti ir bendradarbiauti vėl sutiko mokslininkų bendruomenę vienijantis žydų civilizacijos tyrimo ir mokymo centras „Sefer“.
2014 m. rugpjūčio 12–22 dienomis 17 žydų civilizacijos tyrimo ir mokymo centro „Sefer“ ekspedicijos darbuotojų ketina pratęsti projektinę veiklą senosiose Biržų žydų ir karaimų kapinėse. Kartu su Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centru bus toliau tvarkomos senosios Biržų žydų ir karaimų kapinės, inventorizuojami, kartografuojami ir valomi antkapiai. „Sefer“ epigrafikai šifruos ant jų esančius užašus senąja hebrajų kalba.
Praėjusių metų. rugpjūčio 5−12 dienomis 29 centro „Sefer“studentai ir dėstytojai kartu su Vokietijos Lipės žemės evangelikų reformatų bendruomenės nariais ir Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos moksleiviais jau atliko Biržų žydų ir karaimų kapinių kartografiją, fiksavo ir šifravo jose esančių senųjų antkapių užrašus, vykdė Biržų žydų istorijos tyrimą, rinko atsiminimus, prisidėjo prie mokslinės monografijos apie Biržų žydų istoriją rašymo.

Parengė Rasa Penelienė
2014-08-14

INFORMUOS APIE BIRŽŲ KRAŠTO OBJEKTUS. Biržų rajono vadovai, specialistai tarėsi, kaip labiau informuoti apie Biržų žymias vietas.
Pasitarimo metu pranešta, kad netrukus informacija apie senąsias žydų kapines bus paskelbta 4 kalbomis informaciniuose terminaluose, kurie bus įrengti patogiose ir lengvai prieinamose vietose ant Biržų TIC pastato sienos ir Pabiržėje ant seniūnijos pastato sienos.
Įgyvendinamas projektas, kurio metu aplink Širvėnos ežerą ir Biržų miesto teritorijoje atsiras daugiau kaip 30 informacinių stendų. Juose bus informacija apie išskirtinius Biržų krašto objektus, o šalia informacijos – senos nuotraukos, kaip jie atrodė praeityje.
Taip pat svarstyta galimybė miesto centre bei prie įvažiavimo į Biržų miestą ir rajoną ribų pastatyti keletą naujų informacinių stendų su visa informacija turistams ir miesto svečiams.
Svarstoma galimybė pastatyti naują žymenį, informuojantį apie senąsias Biržų žydų kapines. Taip pat kalbėta apie rodyklių, kuriose ant vieno stovo būtų pritvirtintos lentelės su nurodytomis kryptimis į lankomiausius objektus, pastatymą Biržų mieste.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-26

BIRŽIETIS DIRBS PREZIDENTŪROJE. Šeštadienį priesaiką duosianti prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbs ir savo patarėjų komandą.
Manoma, prezidentės atstovu spaudai taps žurnalistas, prodiuseris Modestas Naudžius.
43-ejų M. Naudžius Lietuvos edukologijos universitete yra baigęs lietuvių kalbą. Jis 11 metų dirbo LRT: vedė, o pastaraisiais metais prodiusavo rytinę laidą „Labas rytas“. M. Naudžius yra kilęs iš Biržų.
Prezidentūra yra pranešusi, kad, kol vyks teismo procesas, vyriausioji patarėja Daiva Ulbinaitė nusprendė nedirbti naujai formuojamoje prezidentės komandoje. Ji šiuo metu eina prezidentės atstovės spaudai pareigas.


KARIŲ PRATYBOS. Liepos 19 ir 20 dienomis Biržų rajono savivaldybės Pačeriaukštės seniūnijos Jackonių ir Pačeriaukštės kaimų teritorijose, apleistoje fermoje, planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503-iosios pėstininkų kuopos karių pratybos, kuriose bus naudojami automatiniai ginklai ir imitaciniai šaudmenys bei pirotechnikos priemonės.


VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS INFORMACIJA. Biržų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitoje 2014 m. liepos 1 d. yra 162 šeimos, kuriose auga 356 vaikai.
Per šešis šių metų mėnesius įrašyta 12 naujų šeimų. Priežastys: dėl girtavimo 6, dėl socialinių įgūdžių stokos 5, vaikui nustatyta globa – 1.
10 šeimų išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos: 4 išnyko įrašymo priežastys, 1 išvyko į kitą savivaldybę, 1 vaikai tapo pilnamečiais ir šeimoje neliko nepilnamečių vaikų, 3 neterminuotai apribota tėvų valdžia, 1-mirus motinai vaikams nustatyta globa.
Rajone globojama (rūpinamasi) 99 vaikais, netekusiais tėvų globos (rūpybos).
Pagal globos formą 62 vaikai globojami šeimoje, 13 - šeimynoje, 24 - socialinės globos įstaigoje.
Per šešis šių metų mėnesius nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 17 vaikų; iš jų 3 laikinoji globa pakeista į nuolatinę globą.
Per šešis šių metų mėnesius grąžinti į šeimą 6 vaikai. Pilnametystės sulaukė 9 vaikai.
Tėvų prašymu globa nustatyta 19 vaikų. Iš viso tėvų prašymu globa  yra nustatyta 73 vaikams. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai parengta 15 išvadų (rekomendacijų) dėl minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo nepilnamečiams.
Rajono apylinkės teismui parengti 2 ieškinio pareiškimai dėl tėvų valdžios apribojimo, 6 pareiškimai dėl globėjų keitimo, 1 prašymas dėl vaiko atskyrimo, pateikta 1 išvada dėl įvaikinimo ir 1 išvada dėl motinos valdžios apribojimo.
Per I pusmetį dalyvauta 101 teismo posėdyje, t. y. 61 civilinių ir 40 baudžiamųjų bylų, iš jų 2 videoapklausose).
Rajono policijos komisariate dalyvauta 32 nepilnamečių liudytojų, nukentėjusių, įtariamųjų ar kaltinamų apklausose. Teisėsaugos institucijoms parengtos 29 informacijos apie vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-10

KUNIGŲ, SUSIJUSIŲ SU BIRŽAIS, PASKYRIMAI. Neseniai Biržuose tarnavęs kunigas Rimas Rimkus buvo iškeltas į Kupiškio Kristaus Žengimo Į Dangų parapiją, kur ėjo vikaro pareigas. Dabar jis vikaraus Panevėžyje – Šv. Petro ir Povilo parapijoje.
Biržuose kunigavęs Mindaugas Šakinis pastaruoju metu buvo Utenos Kristaus Žengimo Į Dangų parapijos vikaru. Dabar jis paskirtas Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapijos vikaru.
Iš Kvetkų kilęs kunigas Henrikas Kalpokas paskirtas Utenos dekanato dekanu.
Biržiečiams gerai žinomas kunigas Eimantas Novikas paskirtas Rokiškio dekanato dekanu.

NEVEIKS PIRTIS. Biržų rajono socialinių paslaugų centro pirtis nuo š. m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 17 d. neveiks.
Pirtis veiks nuo š. m. rugpjūčio 22 d. penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val. moterims, šeštadieniais - nuo 12 val. iki 21 val. vyrams.

IŠVYKSTA Į DAINŲ ŠVENTĘ. Šiandien rytą į Vilnių išvyko pirmieji Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ dalyviai iš Biržų – 120 šokėjų.
Liepos 4 – ąją išvyks 260 choristų ir folkloro ansamblių dalyvių.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-01
MAUDYKLOSE VANDUO ŠVARUS. Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose maudytis saugu. Vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka reikalavimus. Mėginių paėmimo metu maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Vanduo tyrimams yra imamas iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Širvėnos ežero centrinėje ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko. Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +15,2° C, Jaunimo parko Širvėnos ežere +17,5° C, Širvėnos centrinėje maudykloje +17,2° C.
Kitas mėginys bus imamas birželio 30 d.

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBS. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka praneša, kad nuo š. m. liepos 1 d. iki rugsėjo 8 d. Vaikų aptarnavimo skyrius šeštadieniais nedirbs.

KAS SLEPIASI UŽ MOKYKLOS DURŲ. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad aplink bėgiojantys vaikai laimingi ir draugiški, tačiau mokyklose dirbantys specialistai atskleidžia: vaikų patyrimai skausmingi ir labai baisūs. Deja, neišprususi visuomenė to nesupranta.
Taip mano vaikų ir paauglių psichologė Rasa Šimkonienė.
41 proc. Lietuvos vaikų turi su psichikos sveikata susijusių problemų, 13 proc. diagnozuoti psichikos sutrikimai.
Psichologė priminė statistiką, kad mūsų vaikai nelaimingiausi Europoje. Ji neturi atsakymo, kodėl taip yra, bet spėja, kad tai lemia ir suaugusiųjų visą laiką patiriama įtampa, nesaugumas. Psichologės teigimu, patys būdami nesaugūs, negalime suteikti saugumo vaikams. Darbų kaita, nedarbas, mažos pensijos ir atlyginimai - suaugusieji susitelkia į savas problemas ir pradeda nebematyti vaikų.

TURTINGIAUSI EUROPOJE. Remiantis „Eurostat" duomenimis, Liuksemburgo ir Austrijos piliečiai 2013 metais galėjo pasidžiaugti didžiausia šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) dalimi, tenkančia vienam gyventojui (per capita).
Turtingiausioje Europos Sąjungos (ES) šalyje Liuksemburge BVP dalis, tenkanti vienam gyventojui, ES vidurkį viršijo daugiau kaip du kartus (264 proc.), antrojoje vietoje atsidūrusioje Austrijoje šis rodiklis siekė 129 proc. Bendrijos vidurkio.
Po Austrijos rikiuojasi Švedija ir Nyderlandai (127 proc.), Airija (126 proc.), Danija (125 proc.) ir Vokietija (124 proc.). Skurdžiausia šalimi išlieka Bulgarija - kur BVP dalis vienam gyventojui sudaro 47 proc. ES vidurkio.
Įvertinus realų individualių namų ūkių vartojimą (TIV), pirmojoje vietoje vėl atsidūrė Liuksemburgas, kurio piliečiai 2013 metais pirko 38 proc. daugiau prekių ir paslaugų nei statistinis ES vartotojas. Antrojoje vietoje atsidūrė Vokietija (125 proc.), trečiojoje - Austrija (119 proc.). Sąrašą užbaigė Bulgarija (49 proc.).
LANKĖSI VABALNINKE VEIKIANČIOJE SIUVIMO ĮMONĖJE. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė ir administracijos direktorius Vytautas Džėja vasario 7 d. lankėsi Vabalninke įsikūrusioje UAB „Siulada“. Savivaldybės vadovai susitiko su įmonės vadovais Erlandu Knizikevičiumi ir Vitalija Aukštikalniene.
UAB „Siulada“ dirba 22 siuvėjos. Per dieną pasiuvama iki 200 gaminių – uniformų policininkams, specialiųjų drabužių taksistams. Daugiausia užsakymų gaunama iš Ukmergėje veikiančios įmonės „Vilkma“. Vabalninke buvo siuvama sportinė apranga Lietuvos rinktinei, pagal „Audimo“ užsakymą dalis vabalninkiečių siūtų sportinių kostiumų buvo pažymėti „Nike“ prekybiniu ženklu. Šiuo metu įmonės darbuotojai siuva marškinius Švedijos policininkams.
Merė I. Varzienė padėkojo UAB „Siulada“ vadovams už įsteigtas darbo vietas, aptarė įmonės plėtros galimybes. Įmonės bendrasavininkis E. Knizikevičius pripažino, kad įmonės plėtra ir naujų darbo vietų steigimas būtų įmanomas, jei atsirastų kvalifikuotų siuvėjų. Savivaldybės vadovai pažadėjo aptarti galimybę ruošti siuvėjus Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.

POLITINĖS PARTIJOS PAŽADŲ NETESI. Artėja net dveji rinkimai – prezidento ir Europos Parlamento narių, tad artimiausiais mėnesiais vėl būsime užversti gausiais pažadais. Tačiau kandidatai ir partijos turėtų žinoti, kad jau ir Lietuvos rinkėjai nebėra visiški infantilai ir pažadų nebepriima už gryną pinigą. Kitaip tariant, žadančiaisiais vis mažiau tikima.
Per pastaruosius 24 metus Lietuvos gyventojai įsitikino, kad ištesima tik mažuma pažadų. „Veido“ užsakymu tyrimų bendrovei „Prime consulting“ atliekant naujausią sociologinę apklausą daugiau nei pusė respondentų, paklausti, kuri Lietuvos partija geriausiai vykdo savo rinkimų pažadus, atsakė, kad nė viena. Teiraujantis apie konkrečias partijas paaiškėjo, kad šiek tiek pozityviau žvelgiama tik į dvi partijas – Socialdemokratų bei „Tvarkos ir teisingumo“, jos esą bent kažkokią dalį savo pažadų stengiasi tesėti.
Respondentų taip pat teirautasi, kurios Lietuvos partijos vis dar tebesilaiko savo ideologinės linijos ir vertybių. Paaiškėjo, kad ideologija ir vertybės pastebimos labiau nei pažadų tesėjimas: kad nuo savo ideologinės linijos ir vertybių nutolo visos partijos, mano 28,2 proc. apklaustųjų. O prie labiausiai savo ideologinės linijos ir vertybių besilaikančių partijų priskirti vėlgi socialdemokratai ir „tvarkiečiai“.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-11

Naujienos

Kokie įstatymai draudžia suteikti pastogę vaikams?

Visas deklaracijas ir vertybines nuostatas geriausiai patikrina gyvenimas. Valdininkų raginimas kilniai misijai - pasiimti vaikus, kad jų kuo mažiau liktų valdiškuose globos namuose, - realybėje virsta viso labo parodija spalvomis. daugiau ››

Kelias į laisvę niekados nesibaigia

Trys Baltijos kaimynės - Lietuva, Latvija ir Estija - prieš ketvirtį amžiaus pademonstravo pasauliui savo apsisprendimą taikiai siekti laisvės tokiu būdu, kokio jis dar nebuvo matęs: per 2 milijonus Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių suformavo gyvąją grandinę, nusidriekusią 620 kilometrų – nuo Vilniaus iki Rygos, nuo Rygos iki Talino. Tai buvo tylus, bet išdidus priminimas pasauliui apie tris tautas, kaip užmirštus kalinius, sovietiniame lageryje nekaltai praleidusias 50 metų. daugiau ››

Biržų pilyje - Baltijos šalių nepriklausomybės signatarai

Sekmadienį Baltijos kelio 25-mečio minėjimo renginiai į Biržų pilies salę po ilgos pertraukos bendram posėdžiui sukvietė Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo, Latvijos Aukščiausiosios Tarybos deputatų „Gegužės 4–osios Deklaracijos“ bei Estijos Aukščiausiosios Tarybos deputatų „Rugpjūčio 20–osios“ klubo atstovus. daugiau ››

Gyvenanti vien muzika

Muzikuojančių žmonių mūsų kraštas tikrai nestokoja. Dainuojančių, įvairiais muzikos instrumentais grojančių yra tiek pačiuose Biržuose, tiek už jo ribų. Biržai vadinami rašytojų kraštu, tačiau muzikalumu biržiečiai nenusileidžia literatūrinio žodžio atstovams. Kiekvienas jų, muzikos paviliotas, yra savitas, įdomus, puoselėjantis savo pasirinktos muzikos stilių. Rūta Kudelkienė – viena iš gausaus biržiečių, visam laikui įkliuvusių į muzikines pinkles, būrio. daugiau ››

Panevėžyje - stiklo ir džiazo magija


Rugpjūčio 24-31 d. nuo 9 iki 17 val. meninio stiklo studijoje „Glasremis“ (J. Bilūno g. 12) galite stebėti kūrybinį meninį procesą. Įėjimas laisvas. daugiau ››

Klimato kaitos įtaka seniūno veiklai

Pačeriaukštės seniūnijos bendruomenei 2012 metais buvo skirta 3540 litų. Jie turėjo būti panaudoti informaciniams stendams apie lankytinas vietas įrengti. Lentų yra, informacijos - ne. Seniūnas teigia, kad darbams trukdė žiemos šaltis.
daugiau ››

Laimingai pasibaigusi nelaimė

Nuardytas stogo šiferinės dangos gabalas, apanglėjusi tvarto rąstų siena bei didžiulis šeimininkų stresas – tokios pirmadienį Štakirių kaime įvykusio gaisro pasekmės. Žmonėms tiesiog pasisekė –jei pučiant stiprokam vėjui medinis tvartas ir prie jo prijungta daržinė su šienu būtų smarkiai įsidegę, pavėjui stovintis palaikis šeimos namas bematant būtų pavirtęs liepsnojančiu fakelu. daugiau ››

Žemdirbiai keiksnoja permainingą orą ir grūdų supirkimo kainas

Lietuvoje javapjūtė jau pervirto į antrąją pusę, kai kurie valdininkai nedrąsiai kalba apie rekordinius derlius. Žemės ūkio ministerija prognozuoja, esą šiemet Lietuvos grūdų derlius bus rekordinis - 4,7 milijono tonų grūdų, - arba 7,5 proc. didesnis nei pernai. 7 procentais derlius turėtų augti dėl padidėjusių pasėlių plotų. daugiau ››

Išplėštas krašto istorijos lapas

Nors ir nelengvai, bet į mūsų krašto istorinį kontekstą grįžta supratimas, kad dar visai neseniai (skaičiuojant istorijos mastais - prieš akimirką), šalia mūsų beveik keturis šimtus metų gyveno žydų bendruomenė. Pastaroji prieškariu sudarė apie 34-36 procentus Biržų miesto gyventojų. Visi jie vieną dieną išėjo ir visiems laikams dingo Pakamponių miške. daugiau ››

Sara Poisson: esu biržietiško kraujo

Šiltą rugpjūčio pradžios vakarą Pasvalio rajone Diliauskų kaime Pyvesos upės pakrantėje vykusiuose naktiniuose skaitymuose „Donelaitiška naktigonė“ užkalbinusi dalyvavusius Biržų literatų klubo „Svaja“ narius netikėtai išgirdau šalia sėdinčios moters žodžius – aš taip pat esu iš Biržų. Šis, kaip vėliau paaiškėjo, Lietuvos rašytojų sąjungos narės Rasos Čergelienės, dažnai pasirašančios Saros Poisson vardu, atsivėrimas sužadino smalsumą ir norą susipažinti. O tam atsirado puiki proga - rugpjūčio 24 d. Biržų miesto bendruomenės „Biržai mūsų namai“ organizuojamas renginys „Knygos, muziejaus ir kino diena“, į kurį rašytoją ir pakviečiau. Maloniai sutikusi atvykti šiandien laikraščio skaitytojams ji pasakoja apie save. daugiau ››

   ( 1 )   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11-20   21-22   toliau

0.262089