Trumpos naujienos

KAINAS PRIVALOMA SKELBTI 2 VALIUTOMIS. Nuo rugpjūčio 22 d. prekių pardavėjai ir paslaugų teikėjai privalo skelbti kainas dviem valiutomis. Tas pats galioja rinkliavoms, mokesčiams ir pan. Kainos dviem valiutomis turės būti nurodomos visose prekių paslaugų įsigijimo ir reklamos vietose, interneto parduotuvėse ir tinklalapiuose.
Prekybos ir paslaugų teikimo automatais vietose (išskyrus interneto parduotuves), elektroniniuose prietaisuose (kasos aparatuose, svarstyklėse ir kt.), nežyminčiuose kainų 2 valiutomis, jos gali būti rodomos viena valiuta: iki euro įvedimo dienos – litais, po – eurais. Smulkieji turgaus prekeiviai, jei nereikalaujama kasos aparato, informaciją apie prekių kainas turės nurodyti žodžiu, tačiau raštu privalės pateikti lito į eurą perskaičiavimo kursą.
Oficialus euro ir lito perskaičiavimo kursas – 3,45280 lito už 1 eurą.
Lietuvos bankas litus į eurus neatlygintinai neribotą laiką ir neribodamas sumos keis nuo sausio 1 d.; bankai ir užsienio bankų filialai – nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d.; „Lietuvos paštas“ ir kredito unijos (neatlygintinai, sumą galės riboti) – nuo sausio 1 d. iki kovo 1 d.
Konsultacijos gyventojams ir verslininkams euro įvedimo klausimais teikiamos nemokamu telefonu 8 800 34528.


VĖL TVARKYS SENĄSIAS ŽYDŲ KAPINES. Biržų rajono savivaldybė ir Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla 2010−2014 metais vykdo projektą „Senųjų Biržų žydų ir karaimų kapinių tvarkymas ir tolerancijos ugdymas“. 2014 metais projektinę veiklą tęsti ir bendradarbiauti vėl sutiko mokslininkų bendruomenę vienijantis žydų civilizacijos tyrimo ir mokymo centras „Sefer“.
2014 m. rugpjūčio 12–22 dienomis 17 žydų civilizacijos tyrimo ir mokymo centro „Sefer“ ekspedicijos darbuotojų ketina pratęsti projektinę veiklą senosiose Biržų žydų ir karaimų kapinėse. Kartu su Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centru bus toliau tvarkomos senosios Biržų žydų ir karaimų kapinės, inventorizuojami, kartografuojami ir valomi antkapiai. „Sefer“ epigrafikai šifruos ant jų esančius užašus senąja hebrajų kalba.
Praėjusių metų. rugpjūčio 5−12 dienomis 29 centro „Sefer“studentai ir dėstytojai kartu su Vokietijos Lipės žemės evangelikų reformatų bendruomenės nariais ir Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos moksleiviais jau atliko Biržų žydų ir karaimų kapinių kartografiją, fiksavo ir šifravo jose esančių senųjų antkapių užrašus, vykdė Biržų žydų istorijos tyrimą, rinko atsiminimus, prisidėjo prie mokslinės monografijos apie Biržų žydų istoriją rašymo.

Parengė Rasa Penelienė
2014-08-14

INFORMUOS APIE BIRŽŲ KRAŠTO OBJEKTUS. Biržų rajono vadovai, specialistai tarėsi, kaip labiau informuoti apie Biržų žymias vietas.
Pasitarimo metu pranešta, kad netrukus informacija apie senąsias žydų kapines bus paskelbta 4 kalbomis informaciniuose terminaluose, kurie bus įrengti patogiose ir lengvai prieinamose vietose ant Biržų TIC pastato sienos ir Pabiržėje ant seniūnijos pastato sienos.
Įgyvendinamas projektas, kurio metu aplink Širvėnos ežerą ir Biržų miesto teritorijoje atsiras daugiau kaip 30 informacinių stendų. Juose bus informacija apie išskirtinius Biržų krašto objektus, o šalia informacijos – senos nuotraukos, kaip jie atrodė praeityje.
Taip pat svarstyta galimybė miesto centre bei prie įvažiavimo į Biržų miestą ir rajoną ribų pastatyti keletą naujų informacinių stendų su visa informacija turistams ir miesto svečiams.
Svarstoma galimybė pastatyti naują žymenį, informuojantį apie senąsias Biržų žydų kapines. Taip pat kalbėta apie rodyklių, kuriose ant vieno stovo būtų pritvirtintos lentelės su nurodytomis kryptimis į lankomiausius objektus, pastatymą Biržų mieste.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-26

BIRŽIETIS DIRBS PREZIDENTŪROJE. Šeštadienį priesaiką duosianti prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbs ir savo patarėjų komandą.
Manoma, prezidentės atstovu spaudai taps žurnalistas, prodiuseris Modestas Naudžius.
43-ejų M. Naudžius Lietuvos edukologijos universitete yra baigęs lietuvių kalbą. Jis 11 metų dirbo LRT: vedė, o pastaraisiais metais prodiusavo rytinę laidą „Labas rytas“. M. Naudžius yra kilęs iš Biržų.
Prezidentūra yra pranešusi, kad, kol vyks teismo procesas, vyriausioji patarėja Daiva Ulbinaitė nusprendė nedirbti naujai formuojamoje prezidentės komandoje. Ji šiuo metu eina prezidentės atstovės spaudai pareigas.


KARIŲ PRATYBOS. Liepos 19 ir 20 dienomis Biržų rajono savivaldybės Pačeriaukštės seniūnijos Jackonių ir Pačeriaukštės kaimų teritorijose, apleistoje fermoje, planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 503-iosios pėstininkų kuopos karių pratybos, kuriose bus naudojami automatiniai ginklai ir imitaciniai šaudmenys bei pirotechnikos priemonės.


VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS INFORMACIJA. Biržų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitoje 2014 m. liepos 1 d. yra 162 šeimos, kuriose auga 356 vaikai.
Per šešis šių metų mėnesius įrašyta 12 naujų šeimų. Priežastys: dėl girtavimo 6, dėl socialinių įgūdžių stokos 5, vaikui nustatyta globa – 1.
10 šeimų išbrauktos iš socialinės rizikos šeimų apskaitos: 4 išnyko įrašymo priežastys, 1 išvyko į kitą savivaldybę, 1 vaikai tapo pilnamečiais ir šeimoje neliko nepilnamečių vaikų, 3 neterminuotai apribota tėvų valdžia, 1-mirus motinai vaikams nustatyta globa.
Rajone globojama (rūpinamasi) 99 vaikais, netekusiais tėvų globos (rūpybos).
Pagal globos formą 62 vaikai globojami šeimoje, 13 - šeimynoje, 24 - socialinės globos įstaigoje.
Per šešis šių metų mėnesius nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 17 vaikų; iš jų 3 laikinoji globa pakeista į nuolatinę globą.
Per šešis šių metų mėnesius grąžinti į šeimą 6 vaikai. Pilnametystės sulaukė 9 vaikai.
Tėvų prašymu globa nustatyta 19 vaikų. Iš viso tėvų prašymu globa  yra nustatyta 73 vaikams. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai parengta 15 išvadų (rekomendacijų) dėl minimalios ar vidutinės priežiūros taikymo nepilnamečiams.
Rajono apylinkės teismui parengti 2 ieškinio pareiškimai dėl tėvų valdžios apribojimo, 6 pareiškimai dėl globėjų keitimo, 1 prašymas dėl vaiko atskyrimo, pateikta 1 išvada dėl įvaikinimo ir 1 išvada dėl motinos valdžios apribojimo.
Per I pusmetį dalyvauta 101 teismo posėdyje, t. y. 61 civilinių ir 40 baudžiamųjų bylų, iš jų 2 videoapklausose).
Rajono policijos komisariate dalyvauta 32 nepilnamečių liudytojų, nukentėjusių, įtariamųjų ar kaltinamų apklausose. Teisėsaugos institucijoms parengtos 29 informacijos apie vaikų gyvenimo ir auklėjimo sąlygas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-10

KUNIGŲ, SUSIJUSIŲ SU BIRŽAIS, PASKYRIMAI. Neseniai Biržuose tarnavęs kunigas Rimas Rimkus buvo iškeltas į Kupiškio Kristaus Žengimo Į Dangų parapiją, kur ėjo vikaro pareigas. Dabar jis vikaraus Panevėžyje – Šv. Petro ir Povilo parapijoje.
Biržuose kunigavęs Mindaugas Šakinis pastaruoju metu buvo Utenos Kristaus Žengimo Į Dangų parapijos vikaru. Dabar jis paskirtas Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapijos vikaru.
Iš Kvetkų kilęs kunigas Henrikas Kalpokas paskirtas Utenos dekanato dekanu.
Biržiečiams gerai žinomas kunigas Eimantas Novikas paskirtas Rokiškio dekanato dekanu.

NEVEIKS PIRTIS. Biržų rajono socialinių paslaugų centro pirtis nuo š. m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 17 d. neveiks.
Pirtis veiks nuo š. m. rugpjūčio 22 d. penktadieniais nuo 10 val. iki 19 val. moterims, šeštadieniais - nuo 12 val. iki 21 val. vyrams.

IŠVYKSTA Į DAINŲ ŠVENTĘ. Šiandien rytą į Vilnių išvyko pirmieji Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ dalyviai iš Biržų – 120 šokėjų.
Liepos 4 – ąją išvyks 260 choristų ir folkloro ansamblių dalyvių.

Parengė Rasa Penelienė
2014-07-01
MAUDYKLOSE VANDUO ŠVARUS. Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rajono maudyklose maudytis saugu. Vandens mikrobiologinės taršos rodikliai atitinka reikalavimus. Mėginių paėmimo metu maudyklų vandens žydėjimo požymių nepastebėta. Vanduo tyrimams yra imamas iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Širvėnos ežero centrinėje ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko. Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu buvo Apaščios upėje +15,2° C, Jaunimo parko Širvėnos ežere +17,5° C, Širvėnos centrinėje maudykloje +17,2° C.
Kitas mėginys bus imamas birželio 30 d.

ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBS. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka praneša, kad nuo š. m. liepos 1 d. iki rugsėjo 8 d. Vaikų aptarnavimo skyrius šeštadieniais nedirbs.

KAS SLEPIASI UŽ MOKYKLOS DURŲ. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad aplink bėgiojantys vaikai laimingi ir draugiški, tačiau mokyklose dirbantys specialistai atskleidžia: vaikų patyrimai skausmingi ir labai baisūs. Deja, neišprususi visuomenė to nesupranta.
Taip mano vaikų ir paauglių psichologė Rasa Šimkonienė.
41 proc. Lietuvos vaikų turi su psichikos sveikata susijusių problemų, 13 proc. diagnozuoti psichikos sutrikimai.
Psichologė priminė statistiką, kad mūsų vaikai nelaimingiausi Europoje. Ji neturi atsakymo, kodėl taip yra, bet spėja, kad tai lemia ir suaugusiųjų visą laiką patiriama įtampa, nesaugumas. Psichologės teigimu, patys būdami nesaugūs, negalime suteikti saugumo vaikams. Darbų kaita, nedarbas, mažos pensijos ir atlyginimai - suaugusieji susitelkia į savas problemas ir pradeda nebematyti vaikų.

TURTINGIAUSI EUROPOJE. Remiantis „Eurostat" duomenimis, Liuksemburgo ir Austrijos piliečiai 2013 metais galėjo pasidžiaugti didžiausia šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) dalimi, tenkančia vienam gyventojui (per capita).
Turtingiausioje Europos Sąjungos (ES) šalyje Liuksemburge BVP dalis, tenkanti vienam gyventojui, ES vidurkį viršijo daugiau kaip du kartus (264 proc.), antrojoje vietoje atsidūrusioje Austrijoje šis rodiklis siekė 129 proc. Bendrijos vidurkio.
Po Austrijos rikiuojasi Švedija ir Nyderlandai (127 proc.), Airija (126 proc.), Danija (125 proc.) ir Vokietija (124 proc.). Skurdžiausia šalimi išlieka Bulgarija - kur BVP dalis vienam gyventojui sudaro 47 proc. ES vidurkio.
Įvertinus realų individualių namų ūkių vartojimą (TIV), pirmojoje vietoje vėl atsidūrė Liuksemburgas, kurio piliečiai 2013 metais pirko 38 proc. daugiau prekių ir paslaugų nei statistinis ES vartotojas. Antrojoje vietoje atsidūrė Vokietija (125 proc.), trečiojoje - Austrija (119 proc.). Sąrašą užbaigė Bulgarija (49 proc.).

VABALNINKO BALIO SRUOGOS VIDURINĖ MOKYKLA TAMPA GIMNAZIJA. Biržų rajono savivaldybės taryba 2014 m. sausio 30 d. sprendimu dėl pasikeitusių tinklo kūrimo reikalavimų ir atsižvelgdama į bendruomenės, mokinių, tėvų ir mokytojų pageidavimą tęsti vidurinio ugdymo programos vykdymą Vabalninke, pritarė vidurinio ugdymo programos 2014 m. akreditacijai.

Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija gegužės 7-9 d. mokykloje vykdė akreditaciją. Birželio 17 d. posėdyje ji pritarė akreditacijos rezultatams. Komisijos nariai teigiamai vertino Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojus už mokymosi rezultatus, išlaikytus ir mažėjančio mokinių skaičiaus kontekste. Akcentuotos mokinių iniciatyvos, jų gebėjimai rengti įvairius projektus ir integruotis į vietos bendruomenę.

NESKIEPYTŲ VAIKŲ DARŽELIAI NEPRIIMS NUO 2016 M. Sveikatos apsaugos ministerija priėmė sprendimą, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. į lopšelius ir darželius būtų priimami vaikai, turintys pažymas apie atliktus skiepus nuo tymų, raudonukės ir poliomielito. Sveikatos apsaugos ministro Vytenio Povilo Andriukaičio patvirtintame įsakyme dėl bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų ikimokyklinio ugdymo įstaigose daroma išimtis vaikams, nepaskiepytiems dėl kontraindikacijų.

PRATĘSIAMAS EKSPONUOJAMŲ GĖLIŲ PARODOS LAIKAS. Biržų gėlių salono „Gėlių namai" kūrybinės veiklos 20-mečiui skirta paroda Radvilų rūmų arkadoje veiks iki birželio 29 d.

REIDAS. Birželio 13 d. Vaiko teisių apsaugos skyrius organizavo prevencinę priemonę „Vaikui - tinkamą priežiūrą ir saugumą".

Reide dalyvavo savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir Socialinės paramos skyrių specialistai, rajono policijos komisariato inspektoriai.

Prevencinės priemonės metu aplankyta šešiolika Papilio seniūnijoje gyvenančių ir Vaiko teisių apsaugos skyriui žinomų šeimų.

Daugelyje lankytų šeimų vaikų priežiūra užtikrinta, vaikai rasti žaidžiantys namuose ar su šeima vakarieniaujantys.

Reido metu nustatyti du tėvų girtavimo ir vaikų nepriežiūros atvejai. Šiems tėvams bus taikomos administracinio poveikio priemonės.

Šio reido metu rasti du Pasvalio rajone gyvenantys vaikai, kurie svečiavosi pas girtaujančius senelius. Skubiai buvo iškviesta jų motina pasiimti vaikų iš nesaugios aplinkos.

 

VAIKŲ DIENOS CENTRE - POKALBIS APIE PAREIGAS IR PAGARBĄ. Birželio 10 d. Biržų rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistė Irma Parčiauskienė lankėsi Biržų vaikų dienos centre „Pagalbos centras", kur renkasi vaikai iš socialiai remtinų šeimų. Susitikimo metu policijos pareigūnė vaikams paaiškino, kaip laiku užkirsti kelią žalingiems įpročiams, kaip netapti aukomis įvairaus pobūdžio nusikalstamose veikose. Pasakojo, kaip elgtis gatvėje, kaip pereiti reguliuojamas ir nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas, supažindino su dviratininkų ir pėsčiųjų pareigomis. Priminė, kaip saugiai elgtis prie vandens, mokė vaikus išvengti nesutarimų su draugais ne tik kieme, bet ir dienos centre. Akcentavo draugiško, pagarbaus, tolerantiško bendravimo svarbą.

Vaikai noriai bendravo su policijos pareigūne, diskutavo, uždavė jiems rūpimus klausimus, į kuriuos gavo išsamius atsakymus.

 

MOKINIŲ MAŽĖJO. 2013-2014 mokslo metų pradžioje šalies bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 357,5 tūkst. mokinių, arba 16 tūkst. (4 proc.) mažiau nei 2012-2013 mokslo metais. Per metus 1-4 klasėse mokinių sumažėjo 0,9 tūkst. (0,8 proc.), 5-10 klasėse - 12,7 tūkst. (6 proc.), 11-12 klasėse - 2,8 tūkst. (4 proc.). Bendrojo ugdymo mokyklose mokinių mažėja, o ikimokyklinio ugdymo įstaigose - priešingai. 2013 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdoma 110,1 tūkst. vaikų, arba 5,6 tūkst. (5,4 proc.) daugiau nei 2012 m. 2013 m. 99,6 tūkst. mokinių lankė neformaliojo vaikų ugdymo mokyklas - menų, muzikos, sporto ir kt. Populiariausios buvo sporto (35 proc. visų lankančių neformaliojo vaikų ugdymo mokyklas) ir muzikos (32 proc.) mokyklos, taip pat dailės (12 proc.) ir choreografijos (7 proc.). Vaikams skirtų vasaros stovyklų mažėja. 2013 m. buvo 733 vaikų vasaros stovyklos, kuriose poilsiavo 31,3 tūkst. vaikų, dirbo 4 tūkst. darbuotojų. Prieš penkerius metus vaikų stovyklų skaičius viršijo tūkstantį, o 2007 m. jų buvo beveik 3 tūkst.

SUSITUOKĖ 14 PORŲ, IŠSISKYRĖ 9. Civilinės metrikacijos skyriuje per 2014 m. gegužės mėnesį įregistruoti 24 gimimai (iš jų 19 vaikų gimė Lietuvoje, 5 – užsienio valstybėse). 15 vaikų gimė susituokusiems tėvams, 9 vaikams pripažinta tėvystė. Įregistruoti 9 berniukai, 15 mergaičių.
Berniukų vardai: Adomas, Edvinas, Dovydas, Justas, Orestas, Titas, Gintaras, Linas, Aleksas. Mergaičių – Ieva, Kornelija, Elyza, Kamilė, Smiltė, Joana, Samanta, Beata, Viltė, Rugilė, Kotryna, Augustė, Goda, Emilija, Meida.
Per mėnesį įregistruotos 44 mirtys (iš jų 15 vyrų ir 19 moterų). Gegužę tuokėsi 14 porų, išsiskyrė net 9.
Santuokos birželio mėnesį bus registruojamos 7, 21 ir 28 d.

MAŽOJI STATISTIKA. „Delfi. lt“ pateiktas rinkinukas statistinių duomenų ir apibendrinimų, kuriuos galima pavadinti „mažąja statistika“. Ji atspindi kai kuriuos Lietuvos padėties ypatumus Europos ir pasaulio šalių kontekste.
„Mažąja ją galima vadinti palyginti su nuolat cituojama ir linksniuojama „didžiąja“ statistika apie ekonominius pasiekimus, emigracijos mastus, vidutinius atlyginimus, nedarbo lygį, sveikatos būklę ir kt.“, - rašo teksto autorius Karolis Klimka.
1. Metinis žmogžudysčių skaičius 100 000 gyventojų: didžiausias tarp 29 pasaulio šalių, įskaitant Latviją, Estiją, Lenkiją – 15 kartų didesnis nei Islandijoje. (UNICEF, 2013)
2. Bendroji socialinė nelygybė Lietuvoje 2010 m. buvo didžiausia ES. (TVF, 2013)
3. Vaikų ir jaunimo mirtingumas: 1–19 m. vaikų mirčių skaičius 100 000 gyventojų: per 30 – trečias didžiausias rodiklis tarp 27 šalių, Lietuvą lenkia tik Latvija ir Rumunija. (UNICEF, 2013)
4. Lietuvos viešasis sektorius 2011 m. tapo mažiausias Europos Sąjungoje (išlaidų atžvilgiu). (TVF, 2013)
5. 11 m., 13 m. ir 15 m. vaikų, kurie pranešė kentę patyčias mokykloje bent kartą per pastaruosius du mėnesius, procentas: per 50 proc., didžiausias rodiklis tarp 29 šalių (plg. Švedijoje – per 10 proc.). (UNICEF, 2013)
6. Asmenų, išpažįstančių antisemitines pažiūras, procentas 18–34 m. amžiaus grupėje: 31 proc. (plg. Estijoje – 14 proc.). (ADL GLOBAL 100, 2014) http://global100. adl. org/#country/lithuania
7. Niekada nesilankė galerijose ar parodose užsienyje: 94 proc. respondentų. (LR kultūros ministerija, 2014).

Parengė Rasa Penelienė
2014-06-05
DARBAI A. DAUGUVIEČIO PARKE. Biržų miesto seniūnija, vykdydama želdinių rekonstrukcijos darbus, A. Dauguviečio parke atliks būtinus sanitarinius kirtimus.
Planuojama iškirsti sužėlusius krūmus ir neteisėtai pasodintus vaismedžius. Po atliktų parko tvarkymo darbų jame neturi likti gūdžių tankynių, atsiras saulėtos erdvės, kuriose ims formuotis antras ardas. Ims kilti eglaičių, pušaičių jaunuolynas. Parke susidarys žolinė danga, kuri sumažins gaisro pavojų ir ligų plitimą. Bus iškirsti savaiminiai krūmai, neteisėtai pasodinti vaismedžiai. Parkas taps erdvesnis ir jaukesnis.
Didžiausias miesto parkas, kuris visais metų laikais yra gausiai lankomas miestiečių, bus erdvesnis ir jaukesnis bei labiau pritaikytas kasdieniams visuomenės poreikiams. Tuomet bus galima planuoti įrengti apšviestą promenadą, tęsti takų, turinčių kietą dangą, tiesimą, įrengti vaikų žaidimų aikšteles ir pan., praneša Biržų rajono savivaldybė.

UŽPLŪDO NORINTYS GYDYTIS NUO ALKOHOLIZMO. Panevėžio rajone socialinės rizikos šeimos, norinčios atsikratyti priklausomybės nuo alkoholio, jau gali bandyti išsivaduoti padedant rajono savivaldybei.
Šių metų savivaldybės biudžete vaikus auginančių girtuoklių abstinencijos sindromui slopinti ir antialkoholinei terapijai taikyti numatyta 10 tūkstančių litų.
Kandidatams keliamos trys pagrindinės sąlygos: jie turi turėti vaikų, būti socialinės rizikos šeimų sąraše ir svarbiausia – norėti nustoti gerti bei pradėti gyventi blaiviai.
Per ne visai 5 mėnesius gydytis nuo alkoholizmo panoro 11 gyventojų – 8 moterys nuo 26 iki 44 metų ir 3 vyrai nuo 35 iki 47 metų.
Savanoriams pagalbą teikia Panevėžio priklausomybės ligų centras, su kuriuo rajono savivaldybė sudarė sutartį. Vieno asmens gydymas mokesčių mokėtojams atsieina 200–400 litų. Savivaldybė kol kas išleido 1700 litų. Tokia patirtimi pasinaudoti praverstų ir Biržų valdžiai – mūsų rajone alkoholyje skęsta daugybė žmonių.

LIETUVOJE DAUGĖJA SERGANČIŲ SIFILIU. Lietuvoje pernai išaugo sergamumas sifiliu, o su įgimtu sifiliu pasaulį išvydo du kūdikiai.
Iš viso pernai užregistruotas 271 susirgimas sifiliu ir tai yra 15,9 proc. daugiau nei 2012 metais, kai nustatyti 228 sifilio atvejai, pranešė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC).
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, per pastarąjį dvidešimtmetį Europos Sąjungos ir ekonominės bendrijos šalyse užregistruota per 3 tūkst. įgimto sifilio atvejų. Daugiausiai įgimto sifilio atvejų nustatyta Bulgarijoje (38), Lenkijoje (14), Portugalijoje (10) ir Rumunijoje (10).

Parengė Rasa Penelienė
2014-05-31

PADĖKOS RAŠTAS JONUI DAGILIUI. Už pilietiškumą, Biržų vardo garsinimą bei istorinės atminties puoselėjimą asmeninės sukakties proga kraštotyrininkui, publicistui, literatui Jonui Dagiliui įteiktas Biržų rajono savivaldybės merės Irutės Varzienės padėkos raštas.
Merė I. Varzienė padėkojo Jonui Dagiliui, kuris daugiau kaip pusę amžiaus rašo, renka ir kaupia medžiagą apie Biržų kraštą. J. Dagilis rodė senus plakatus ir afišas, atspindinčias kultūrinį miesto gyvenimą, demonstravo paties nufilmuotus 1989 m. Kraštiečių šventės bei kitų įsimintinų ir jau istorija tapusių Biržų renginių ir įvykių vaizdus.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖ GERA. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudyklose maudytis saugu. Vandens mikrobiologinės taršos rodikliai (bandiniai laboratoriniams tyrimams paimti gegužės 20 d.) atitinka reikalavimus. Vanduo tyrimams yra imamas iš 3 rajone įteisintų maudyklų: Širvėnos ežero centrinėje ir Jaunimo parko bei Apaščios upės A. Dauguviečio parko. Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu Apaščios upėje buvo +20 C°, Jaunimo parko Širvėnos ežere+16 C°, Širvėnos centrinėje maudykloje +16 C°. Kitas mėginys bus imamas birželio 2 d. Poilsiautojams primenama, kad paplūdimiuose draudžiama vedžioti šunis, kitus gyvūnus, plauti transporto priemones, šiukšlinti. Poilsiautojų saugumas, vandens telkinių, supančios aplinkos švara labai priklauso nuo pačių žmonių elgsenos.

RAGINA PERŽIŪRĖTI VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRŲ VEIKLĄ. Jungtinių Tautų Komitetas prieš kankinimą paskelbė preliminarias išvadas, kuriose Lietuva kritikuojama dėl šalyje veikiančių vaikų socializacijos centrų, itin dažno kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo nuteistiesiems ir atkreipė dėmesį, kad suėmimas turi būti naudojamas kaip išimtinė kardomoji priemonė. Lietuva sulaukė kritikos dėl pernelyg ilgo dar nenuteistų asmenų laikymo laikino sulaikymo vietose ir perpildytų kalėjimų. JT Komitetas paragino Lietuvą peržiūrėti „socializacijos centrų“, kur nepilnamečiai yra laikomi administracinio sulaikymo sąlygomis, veiklą ir ragina užtikrint šių institucijų stebėseną siekiant įgyvendinti Konvencijos prieš kankinimą nuostatų laikymąsi.
Vaikų socializacijos centras veikia ir Biržų rajone, Kučgalio kaime.


TRANSLIACIJA EURO ĮVEDIMO KLAUSIMAIS. Birželio 5 d. 10 val. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje Lietuvos bankas organizuos tiesioginę internetinę transliaciją euro įvedimo klausimais.
Transliacijos metu Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas tiesiogiai atsakys į gyventojų užduodamus klausimus.

Parengė Rasa Penelienė
2014-05-29

BIRŽAI SENĖJA. Biržų rajone nuolat didėja pensinio amžiaus gyventojų skaičius: 2011 m. pensinio amžiaus asmenys sudarė 24,89 proc. gyventojų, 2012 m. – 27,99 proc., 2013 m. – 28,03 proc. Šis rodiklis viršija Lietuvos (22,45 proc.), Panevėžio apskrities (24,80 proc.) rodiklius.
Biržų rajone natūralusis gyventojų prieaugis, kurį lemia mažas gimstamumas, ir toliau išlieka neigiamas. 2013 m. mirusių rajono gyventojų buvo 2 kartus daugiau nei gimusių, nors Lietuvoje šis rodiklis kiek mažesnis – 1,35 karto mirusiųjų daugiau nei gimusiųjų.
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2013 m. 10,4 proc. rajono gyventojų turėjo negalią (2012 m. – 10,9 proc., 2011 m. – 9,5 proc.).
Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus duomenimis, 2013 m. gruodžio 31 d. 575 rajono gyventojams buvo nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, 284 gyventojams – specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Per 2013 metus 376 pensinio amžiaus rajono gyventojams buvo nustatytas specialiųjų poreikių lygis arba turėtos invalidumo grupės prilygintos specialiųjų poreikių lygiui.


Parengė Rasa Penelienė
2014-05-24

PASITARĖ IR SUTVIRTINO. Biržų rajono savivaldybėje vykusiame pasitarime dėl Stanislovo Dagilio paminklo apsaugos nuspręsta kol kas paminklą palikti dabartinėje vietoje – aikštėje prie sekmininkų bažnyčios, nes nė viena iš galimų vietų perkelti paminklą nėra tinkamai sutvarkyta.
Kadangi paminklas S. Dagiliui kol kas nebus iškeliamas, atlikti jo pamato tvirtinimo darbai.

PASKIRSTYTOS LĖŠOS. Biržų rajono savivaldybėje paskirstytos lėšos Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti 2014 m.
Biržų miesto seniūnijai skirta 23900 litų, Nemunėlio Radviliškio seniūnijai – 4240 litų, Pabiržės seniūnijai – 4240 litų, Pačeriaukštės seniūnijai – 4240 litų, Papilio seniūnijai – 4240 litų, Parovėjos seniūnijai – 4240 litų, Širvėnos seniūnijai – 6800 litų, Vabalninko seniūnijai – 5100 litų.

Parengė Rasa Penelienė
2014-05-08

ŠILDYMO SEZONAS BAIGĖSI. Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Džėjos įsakymu 2014 m. balandžio 16 d. baigtas šildymo sezonas.

STAŽUOTĖ OLANDIJOJE. Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro specialistės dalyvavo dviejų savaičių trukmės kvalifikacijos kėlimo stažuotėje Olandijoje. Stažuotėje dalyvavo 15-a dalyvių iš Lietuvos: po tris atstovus iš Biržų, Pasvalio, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biurų, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro.

PAMINĖJO KULTŪROS DIENĄ. Balandžio 15 d. 12 val. prie Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato buvo paminėta Kultūros diena ir iškelta Taikos vėliava.

BIRŽUOSE GYVENTOJŲ SKAIČIUS MAŽĖJA. Biržų rajono gyventojų skaičius nuo 2009 iki 2013 m. sumažėjo 16,68 proc. Biržų rajone gyventojų skaičius: 2009 m. – 32522, 2010 m. – 32116, 2011 m. – 28322, 2012 m. –27678, 2013 m. liepos 1 d. – 26705.
Mūsų rajone nuolat didėja pensinio amžiaus žmonių – 2013 m. jie sudarė 28,03 proc. Šis rodiklis viršija Lietuvos (22,45 proc.), Panevėžio apskrities (24,80 proc.) rodiklius.

 

KVIEČIA MINĖTI PASAULINĘ KULTŪROS DIENĄ. Balandžio 15-oji – Kultūros diena. Jos pažymėjimas susietas su Taikos vėliavos simboliu ir Rericho paktu – sutartimi dėl kultūros vertybių apsaugos karo ir taikos metu. Taikos vėliava reikšminga ir šiandien. Ji buvo iškelta ant aukščiausių planetos viršūnių, Šiaurės ir Pietų ašigalių, jai plevėsuojant vykdomos įvairios kultūrinės akcijos. Kultūros dieną iškeldami Taikos vėliavą, patvirtiname pasiryžimą saugoti, puoselėti ir ginti svarbiausias gyvenimo vertybes. Biržų rajono savivaldybė kviečia visus balandžio 15 d. 12 val. dalyvauti simboliniame Kultūros dienos minėjime – Taikos vėliavos pakėlime – prie Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato.

 

KVIEČIA VYKTI Į BALETĄ. Gegužės 3 d. (šeštadienį) Pasvalio krašto muziejus kviečia vykti į baletą „Otelas“ Nacionalinėje Latvijos operoje Rygoje. Kelionės ir bilieto kaina – 65 Lt. Registracija muziejuje iki balandžio 15 d. (tel. +370 451 34 096), el. p. info@pasvaliomuziejus.lt.
MOKYTOJŲ SKUNDAI. Švietimo profesinės sąjungos pristatė tyrimų rezultatus. Jie parodė, kad beveik 90 procentų pedagogų mano, jog jiems nemokama už visus mokykloje dirbamus darbus, o apie 70 procentų mokytojų per pastaruosius metus asmeniškai patyrė psichologinį smurtą.
Beveik penktadalis patyrė fizinį smurtą ir beveik pusė jų jautėsi nepatogiai kreipdamiesi pagalbos į mokymo įstaigos personalą dėl šios problemos.

Parengė Rasa Penelienė
2014-04-10

MINISTRO PADĖKOS RAŠTAI. Jubiliejų proga dvi biržietės gavo padėkas.
Už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą administracinį darbą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro prof. Dainiaus Pavalkio padėkos raštas įteiktas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Stasei Šereikienei.
Ministro padėkos raštas už ilgametį nuoširdų pedagoginį ir vadybinį darbą įteiktas ir Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Stefanijai Vegienei.

GERIAUSIAS PIENO ŪKIS – BIRŽŲ RAJONE. Balandžio 3 d. Žalgirio arenos amfiteatre kartu su „AgroBalt 2014“ aukso medaliais ir diplomais iškilmingai apdovanoti ir pirmą kartą parodos metu surengto „Geriausiojo pieno ūkio“ ir „Geriausiojo mėsos ūkio“ konkurso laureatai.
Žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos iniciatyva, siekiant formuoti patrauklų gyvulininkystės sektoriaus įvaizdį šalyje ir užsienyje, gyvulininkystės diegti ūkiuose mokslo laimėjimus ir inovacijas, tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą, rengiantis parodai „AgroBalt 2014“, pirmą kartą organizuotas konkursas „Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“ ir „Geriausiasis 2013 m. mėsos ūkis“.
Daugiausia balų surinko Biržų rajono Lamokų kaimo Petro Aukštikalnio pieno ūkis už sėkmingą pieninės galvijininkystės vystymą. Jis nominuotas kaip „Geriausiasis 2013 m. pieno ūkis“.

RŪKYTUOSE KIAULIENOS GAMINIUOSE NUSTATYTA TRICHINELIOZĖ. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (toliau - Centras) praneša, kad 2014 m. kovo pabaigoje iš Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų skyriaus gavo pranešimą apie įtariamą susirgimą trichinelioze. Epidemiologinio tyrimo metu apklausus ligonį paaiškėjo, jog simptomatika būdinga trichineliozei. Įtariamas maisto produktas - neištirta naminė kiauliena, kurios mėginys buvo nuneštas ištirti į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (toliau - VMVT). Kovo 31 d. paaiškėjo mėsos tyrimo rezultatai - Panevėžio r. paimtuose kiaulienos gaminiuose nustatyta trichineliozė. Centro darbuotojai toliau tęsia epidemiologinį tyrimą.
Centro duomenimis, Panevėžio apskrityje per paskutinius penkerius metus (2009-2013 m.) užregistruoti 5 trichineliozės atvejai (2010 m. - 4 atvejai, 2012 m. - 1 susirgimas).

MINĖJIMAS. Balandžio 5 d. 12 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyks Jolantos Rimdžiutės pirmųjų mirties metinių paminėjimas, kartu - Jos surinktos drambliukų kolekcijos pristatymas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-04-05
SAVAITGALĮ ĮVEDAMAS VASAROS LAIKAS. Šį savaitgalį įvedamas vadinamasis vasaros laikas. Trečią valandą nakties iš šeštadienio į sekmadienį laikrodžių rodykles reikės pasukti vieną valandą pirmyn.
Dėl to miegosime valanda trumpiau, tačiau dienomis bus ilgiau šviesu. Vasaros laikas galios iki spalio pabaigos.
Teigiama, kad laikrodžio rodyklių sukiojimas leidžia ilgiau naudotis šviesiu paros metu, taupyti elektros energiją, būti darbingesniems. Tačiau medikai tvirtina, kad rodyklių sukiojimo sukeliamo streso neatperka ekonominis efektas. Prisitaikymas prie naujo laiko, pasak specialistų, užtrunka apie porą savaičių.
Vasaros laikas Lietuvoje kasmet įvedamas nuo 2003 metų, tai darysime mažiausiai iki 2016-ųjų. Iki to laiko galios Vyriausybės patvirtinta Europos Sąjungos direktyva dėl sezoninio laiko. Sezoninį laiką turi apie 100 pasaulio valstybių.

SOCIALINIŲ PAŠALPŲ IŠMOKŲ SUMAŽĖJO. Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Eugenija Prokopovičienė informavo, kad, lyginant su praėjusiais metais, sumažėjo pašalpų gavėjų skaičius ir jiems išmokamų pašalpų sumos.
2014 m. sausio mėn. socialines pašalpas gavo 2410 gavėjų (2013 m. sausio mėn. – 2654), vasario mėnesį – 2445 (2013 m. vasario mėn. – 2849, kovo mėnesį − 2396 socialinių pašalpų gavėjai (2013 m. kovo mėn. – 2874). 2014 m. sausio mėn. jiems buvo išmokėta 494 659 Lt, vasario mėn. – 506 099 Lt, kovo mėn. − 485 962 Lt.
Iš viso per pirmąjį 2014 m. ketvirtį socialinių pašalpų gavėjams buvo išmokėta 1 mln. 486 721 Lt. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai per 2013 m. pirmąjį ketvirtį socialinių pašalpų gavėjams buvo išmokėta 1 mln. 792 447 Lt, pavyko sutaupyti 305 727 Lt.

KVIEČIA PADĖTI ŠEIMOMS. Startavo nauja Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Jos globėjas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kviečia visus prisidėti prie šios akcijos.
Visą akcijos laikotarpį bažnyčiose, „Carito“ skyriuose, parapijose žmonės bus raginami aukoti pagalbai šeimoms trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų) arba įsigyjant specialią velykinę „Carito“ žvakelę.
Aukoti trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litų) ir 1407 (auka 10 litų) bus galima iki pat akcijos „Įžiebkime viltį kartu“ pabaigos, t. y. balandžio 30 dienos. Prisidėti prie akcijos galima ir aukojant internetu www.caritas.lt.

Parengė Rasa Penelienė
2014-03-29
MAŽINS TRIUKŠMĄ. Biržų rajono savivaldybė kreipėsi į Lietuvos automobilių kelių direkciją ir supažindino su Visuomenės sveikatos biuro atlikto tyrimo „Dėl triukšmo poveikio visuomenės sveikatai Biržų rajono savivaldybėje vertinimo“ rezultatatais.
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojas Petras Tekorius informavo, kad Kelių direkcija 2014 metais planuoja valstybinės reikšmės kelio Biržai-Pandėlys-Rokiškis ruožo 0,0-0,9 km (šią kelio atkarpą sudaro per Biržų miestą einanti Respublikos gatvė) pakloti naują tyliąją kelio dangą. Tai specialus asfalto mišinys, mažinantis transporto keliamą triukšmą.
VĮ „Panevėžio regiono keliai“ taip pat informavo, kad 2014 m. viešųjų pirkimų nustatyta tvarka perkamas valstybinės reikšmės krašto kelio Biržai-Raubonys 7 kilometrų ilgio ruožo rekonstrukcijos (su pėsčiųjų ir dviračių tako nuo 2,136 iki 6,9 km įrengimu) techninio projekto koregavimo paslaugą. Šio projekto įgyvendinimo terminai ir galimybės priklausys nuo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo.

ĮMONIŲ PELNAS. 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį šalies įmonių pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas sudarė 61,6 mlrd. litų, arba 2,7 procento daugiau nei 2012 m. ketvirtąjį ir 2,8 procento – nei 2013 m. trečiąjį ketvirtį, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
Praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį įmonės dirbo pelningai ir uždirbo 2,6 mlrd. litų pelno. Palyginus su 2013 m. trečiuoju ketvirčiu, įmonių pelnas sumažėjo 2,3 procento, tačiau, palyginus su 2012 m. tuo pačiu laikotarpiu, jis padidėjo 37,7 procento.

UNIVERSITETŲ REITINGAI. Vienintelė universitetinė aukštoji mokykla, per visus šiuos metus stabiliai išlikusi pirmoje pozicijoje, yra seniausias Lietuvoje Vilniaus universitetas.
Kitų universitetų pozicijos ilgainiui daugiau ar mažiau kito, nors ryškesni lyderiai liko tie patys: be visuomet pirmo Vilniaus universiteto, pirmajame penketuke daugiausiai matėme Kauno technologijos universitetą, Vytauto Didžiojo universitetą, Mykolo Romerio universitetą ir Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Šie valstybiniai universitetai šiuo metu užtikrina geriausią mokslo ir studijų lygį tarp universitetinių aukštųjų mokyklų ir pagal daugumą reitingo parametrų nuo pat pradžių išlaiko lyderių pozicijas.


Parengė Rasa Penelienė
2014-03-18
VERSLAS SKAIČIAIS. Biržų savivaldybė skelbia, kad rajone veikia 451 ūkio subjektas. Čia verslu užsiima 289 įmonės, kuriose yra 2866 darbo vietos. Rajone vyrauja mažos įmonės: 289 įmonėse dirba nuo vieno iki 4 darbuotojų. 60 įmonių dirba 5-9, 33 įmonėse - 10-19, 17 įmonių - nuo 50 iki 99 darbuotojų. Tik 5 įmonėse dirba 100-149, 4 įmonėse - 150-249 darbuotojai. Tik dvi Biržų įmonės turi nuo 250 iki 500 darbuotojų.

KONKURSAS. Skelbiamas konkursas laisvoms valstybės tarnautojo – įstaigos vadovo Biržų rajono savivaldybės kontrolieriaus (A lygis, 15 kategorija) pareigoms.
Išsamesnė informacija Teisės ir personalo skyriuje, 315 kab., tel. (8 450) 43 151, 43 150, el. paštas kristina.simoniene@birzai.lt.

BIRŽIEČIŲ PATIRTIS VASOS SAVIVALDYBĖJE. Biržų rajono savivaldybė dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių viešojo administravimo mobilumo programoje, kurios tikslas – mokytis vieniems iš kitų.
Kovo 3-7 d. savivaldybės delegacija viešėjo Vasos savivaldybėje Suomijoje. Išvykoje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Eitavičienė, administracijos direktorius Vytautas Džėja, savivaldybės administracijos vyriausiosios specialistės Ingrida Ignatonienė, Kristina Šimonienė ir Papilio seniūnijos seniūnas Renas Čygas.
Vasa – augantis miestas, kuriame įsikūręs didžiausias energetikos klasteris Suomijoje VASEK (Vasa regiono vystymo kompanija). Pasak savivaldybės vadovų, 12 000 žmonių iš aplinkinių vietovių kasdien vyksta į darbą Vasoje, o didžiausias darbdavys - VASEK. Vasos miesto sėkmę didele dalimi nulėmė Suomijos vyriausybės sprendimas investuoti būtent į tas sritis, kuriose savivaldybės jau yra pasiekusios gerų rezultatų. Taip Vasa tapo šalies energetikos ūkio lydere.
Vasa – viena iš kelių Suomijos savivaldybių, kuriose įteisintos dvi valstybinės kalbos – suomių ir švedų. Biržiečiai lankėsi švedų vidurinėje mokykloje, kurioje mokosi 350 mokinių. Biržiečiai žavėjosi dideliu suomių pasitikėjimu savo žmonėmis, pastangomis įstaigose kurti darbingą ir sveikatą tausojantį mikroklimatą. Jau 20 metų, kaip mokyklų netikrina inspektoriai, gana reti smurto ir patyčių atvejai mokyklose.
Daug diskusijų sukėlė Vasos savivaldybės administracijos darbo organizavimas, ryšiai su politikais, atsakomybės pasidalijimas, nes Vasos meras nėra politikas. Jis - administracijos vadovas.
Biržiečiai susipažino su Vasos regiono turistinio darbo organizavimo principais, lankėsi viešojoje bibliotekoje, savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje, kuri sergantiems seniems žmonėms teikia stacionarias reabilitacijos paslaugas bei socialinę priežiūrą.

Parengė Rasa Penelienė
2014-03-15
PADĖKOS RAŠTAI. Už ilgametį nepriekaištingą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą UAB Biržų šeimos gydytojų centro akušerei Zitai Kostancijai Sabeckaitei bus įteiktas Biržų rajono savivaldybės merės Irutės Varzienės padėkos raštas.
Toks pat raštas už svarų indėlį įgyvendinant švietimo politiką ir administruojant jos kaitos procesus asmeninės sukakties proga bus įteiktas Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiajai specialistei Daliai Kėželienei.

PER SAVAITĘ VIENAS KŪDIKIS. Praėjusią savaitę Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje buvo įregistruotas tik vienas naujagimis. Kovo 5 dieną į registracijos knygas įrašytas Aras, gimęs vasario 27 dieną Pasvalio ligoninėje. Mažylis – Kratiškiuose gyvenančios šeimos pirmagimis.

PRADĖTI STATYTI SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI. Kovo mėnesį prasidėjo savarankiško gyvenimo namų pastato Biržuose, Kaštonų g. 27, mūro darbai. Biržų rajono savivaldybės projektas įgyvendinamas iš Sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Statybos darbų vertė – 2 mln. 842 tūkst. 372 Lt.
Pastatas bus 2 aukštų, 15 butų (14 − vieno kambario ir 1 – dviejų kambarių). Jo bendras plotas − 798,80 kv. m. Savarankiško gyvenimo namuose numatoma apgyvendinti 20 asmenų ar suaugusių asmenų su negalia. Juose įrengtos patalpos socialiniam darbuotojui bei bendras poilsio kambarys savarankiško gyvenimo namų gyventojams.
Pastatas nuosavybės teise priklausys Biržų rajono savivaldybei. Juo pagal panaudos sutartį naudosis VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras, kurio padaliniu ir taps įkurti savarankiško gyvenimo namai. Jie bus aprūpinti būtiniausiais baldais.
Savarankiško gyvenimo namai bus pritaikyti neįgaliesiems: platesni koridoriai, kad patalpose būtų galima važinėti vežimėliu, erdvesnės laiptinės, didesni vonios kambariai, uždari balkonai. Pastate bus įrengtas keltuvas, o prie pastato – specialūs privažiavimai, pritaikyti žmonėms su regėjimo negalia.
Savarankiško gyvenimo namuose bus teikiamos neterminuotos socialinės paslaugos (apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kt.) iš dalies savarankiškiems pagyvenusiems asmenims ir suaugusiems su negalia asmenims, kuriems nereikia nuolatinės intensyvios priežiūros. Jiems bus sudarytos sąlygos savarankiškai tvarkytis buityje, rūpintis savimi, šeima, taip pat visada padės socialinis darbuotojas.


Parengė Rasa Penelienė
2014-03-08

PADĖKOS RAŠTAS. Už pilietiškumą, Biržų vardo garsinimą bei istorinės atminties puoselėjimą asmeninės sukakties proga literatui, tautodailininkui, žurnalistui ir kraštotyrininkui Algirdui Butkevičiui bus įteiktas Biržų rajono savivaldybės merės Irutės Varzienės padėkos raštas.

KARO PALIKIMO GRĖSMĖS PREVENCIJA. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ informavo Biržų rajono savivaldybės administraciją, kad yra galimybių visapusiškai padėti juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems vykdyti ar plėtoti veiklą trukdo Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų bei okupacijos laikotarpio objektai. Asociacija „Karo palikimo grėsmės prevencija“ taip pat vykdo švietimo, grėsmę keliančių objektų paieškos ir rizikos vertinimo funkcijas.

DARBĄ PRADĖS SAVIVALDYBĖS GYDYTOJA. Vasario 5 d. įvyko pretendentų atrankos konkursas į pakaitinio valstybės tarnautojo – savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) – pareigas.
Jame dalyvavo viena pretendentė – Renata Nevulytė. Ji yra baigusi Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto visuomenės sveikatos bakalauro bei Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo magistro studijas. Nuo 2008 m. dirba Pasvalio visuomenės sveikatos biure visuomenės sveikatos stebėsenos specialiste. Naująsias pareigas Renata Nevulytė pradės eiti nuo kovo 17 d.

VARŽĖSI KAIMO MOKYKLŲ VAIKAI. Vasario 26 dieną įvyko Biržų rajono kaimo mokyklų varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“.
Pradinių klasių grupėje pirmąją vietą užėmė Papilio pagrindinės mokyklos jaunieji sportininkai. Antroji vieta atiteko pačeriaukštiečiams, trečioji – pabiržiečiams, ketvirtoji – medeikiškiams.
5-6 klasių grupėje stipriausiai pasirodė Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos komanda. Antrąją vietą užėmė pabiržiečiai, trečiąją – papiliečiai, ketvirtąją – medeikiškiai.

IŠTEKĖJO AUSTRA SKUJYTĖ. Viena žinomiausių Lietuvos sportininkių, lengvaatletė Austra Skujytė ištekėjo už savo širdies draugo Valdo Grigaliūno. Tokią informaciją paskleidė šalies žiniasklaida. 34 metų iš Biržų kilusi Austra vestuviniu žiedu pasipuošė vasario 15 dieną. Jos vyras taip pat kilęs iš Biržų. Šiuo metu Austra dirba trenere sporto mokykloje „Viltis“. Ji 2004 m. Atėnų olimpinėse varžybose iškovojo sidabrą.


Parengė Rasa Penelienė
2014-03-01

ĮREGISTRUOTI AŠTUONI NAUJAGIMIAI. Nuo vasario 20 iki 28 dienos Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruotos septynios mergaitės ir vienas berniukas, vardu Danielius.
Iš Biržų kilusių tėvų pirmagimis Danielius gimė 2013 metų rugpjūčio 30 dieną Jungtinėje Karalystėje. Biržuose kūdikis įregistruotas vasario 24 dieną.
Vasario 24 - ąją taip pat įregistruotos trys mergaitės – Viltė, Rugilė ir Eva Lisa. Visos trys jos yra pirmagimiai kūdikiai.
Eva Lisa gimė vasario 13 dieną Pasvalio ligoninėje. Šioje ligoninėje vasario 11 dieną gimė ir Rugilė – Mieliūnuose gyvenančių tėvų vaikas. Biržietė Viltė pasaulį išvydo vasario 17 – ąją Panevėžyje.
Vasario 25 dieną įregistruota Pasvalio ligoninėje gimusi mažoji Gaižiūnų kaimo gyventoja pirmagimė Monika.
Vasario 26 - ąją gyventojų registras pasipildė Jovilės vardu. Pasvalio ligoninėje gimusi biržietė yra antrasis šeimos kūdikis. Pasvalio ligoninėje vasario 22 dieną gimė mažoji Šukionių kaimo gyventoja Adelė.
Antrojo vaikelio sulaukę gimdytojai jį įregistravo vasario 28 dieną.
Vasario 28 - ąją taip pat įregistruota praėjusių metų gruodžio 24 dieną, per Kūčias, Jungtinėje Karalystėje pirmą kartą pasaulį pasveikinusi Oksminda. Pirmagimės mergaitės šaknys – Juostaviečiuose.


Parengė Alfreda Gudienė
2014-02-25

PREVENCINIS REIDAS. Vasario 20 d. savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija organizavo prevencinį reidą, kuriame dalyvavo Švietimo ir Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai bei Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai. Buvo lankomasi Biržų miesto mokyklų teritorijose: „Atžalyno“ vidurinėje, Kaštonų pagrindinėje, Biržų technologijų ir verslo mokymo centre
Prevencinio reido metu pastebėta pažeidimų – mokiniai rūkė mokyklų teritorijoje. Administracinės teisės pažeidimo protokolai bus surašyti dviem Kaštonų pagrindinės mokyklos mokiniams ir dviem „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokiniams.

KAD TIK MAŽIAU KAINUOTŲ ŠILDYMAS. Lietuviams nerūpi, kuriame miesto rajone yra butas, jiems svarbiausia, kad išlaidos už šildymą būtų kuo mažesnės. Kaip rodo nekilnojamojo turto skelbimų portalo Domoplius.lt atlikta apklausa, energetinį efektyvumą svarbiausia būsto savybe įvardina beveik pusė – 49 proc. – apklausos dalyvių, o rajonas, kuriame būstas yra, svarbus tik 15 proc. žmonių.
Apklausa parodė, kad net 35 proc. lietuvių, ieškodami buto, visų pirma atsižvelgia, ar kaimynystė yra saugi, o kaimynai – neproblemiški. Ketvirtadaliui žmonių svarbiausia, ar rajone švari ir rami aplinka, ar yra žaliųjų zonų.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-22


ĮREGISTRUOTI DU BERNIUKAI.  Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje per pastarąsias dvi savaites įregistruoti tik du naujagimiai. Abu jie vyrai, įregistruoti vasario 20 dieną. Vienas iš jų Amateus gimė 2013 metų birželio 27 dieną Norvegijoje. Iš Biržų kilusiems ir emigravusiems berniuko tėvams Amateus yra antrasis vaikas. Vasario 17 – ąją pirmagimio sulaukę biržiečiai tėvai sūnui davė Arijaus vardą. Kūdikis gimė Pasvalio ligoninėje.


Parengė Alfreda Gudienė
2014-02-22

PADĖKOS RAŠTAS. Už gimtosios kalbos puoselėjimą ir mokinių kūrybiškumo ugdymą asmeninės sukakties proga Biržų „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Virginijai Kalvanaitei įteiktas savivaldybės merės Irutės Varzienės padėkos raštas.

LAIMĖJO KONKURSĄ. Vasario 13 d. Biržų rajono savivaldybėje vyko pretendentų į valstybės tarnautojo – savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigas konkursas. Jame pageidavo dalyvauti 3 pretendentai, į konkursą atvyko 2.
Konkursą laimėjo Stasė Čeponienė. Ji yra baigusi Šiaulių universitetą ir įgijusi ekonomikos bakalauro laipsnį, dirbo Biržų rajono lopšelyje darželyje „Rugelis“ vyriausiąja buhaltere.

SUSIDOMĖJO SENELIŲ GEROVE. Savivaldybėje įvyko pasitarimas dėl Šv. Vincento Pauliečio globos namuose gyvenančių senelių buities sąlygų.
Tai įvyko po to, kai „Šiaurės rytai“ ėmė domėtis senelių gyvenimo sąlygomis vykstant patalpų remontui. Buvo svarstoma galimybė iškelti globos namų gyventojus į kitas įstaigas, kol bus baigtas patalpų remontas.
Šiuo metu Šv. Vincento Pauliečio globos namuose gyvena 22 globotiniai, tik 2 iš jų vaikštantys. Laisvų vietų kitose globos įstaigose bei ligoninėje – tik 9. Be to, sunkiai sergančius žmones žiemos metu pervežti į kitas įstaigas netikslinga. Nuspręsta, kad globos namų direktorė ir personalas užtikrins švarą ir tvarką kambariuose, kuriuose gyvena seneliai (kambariai nėra remontuojami). Vykstant remonto darbams koridoriuje, bus kontroliuojama, kad gyventojai liktų kambariuose, kad durys į kambarius būtų sandariai uždarytos. UAB „Biržų ranga“ planuoja baigti remontą per dvi savaites.

ŪKININKAMS IŠMOKĖTA DAUGIAU KAIP 56 MLN. LT NACIONALINĖS PARAMOS. Vasario 14 d. ūkininkus pasiekė pirmosios pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmokos. Paramos sulaukė gyvulių augintojai – jiems išmokėta 9,7 mln. Lt atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius. Už parduotą pieną išmokėta 46,5 mln. Lt.
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama mokama už pieną, gyvulius ir pasėlius vadovaujantis šių metų vasario 3 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytais išmokų dydžiais. Atsietoji specialioji išmoka už bulius siekia 800 Lt už vienetą, atsietoji išmoka už parduotą pieną – 65 Lt už toną.
Likusi nacionalinė 2013 m.  parama turėtų pasiekti ūkininkus iki šių metų kovo 3 d.: ūkininkai sulauks atsietųjų išmokų už karves žindenes, susietųjų išmokų už ėriavedes, skerdimo bei ekstensyvinimo išmokų. Nacionalinės paramos sulauks ir augalų augintojai – už javus, rapsus, sėmeninius linus, lino pluoštą, baltyminius augalus.
Iš viso ūkininkams planuojama išmokėti apie 117 mln. Lt pereinamojo laikotarpio nacionalinės 2013 m. paramos.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-18
NUOSTATAI. Biržų rajono savivaldybės administracija parengė ir teiks savivaldybės tarybai tvirtinti Vietinės rinkliavos už šunų ir kačių laikymą nuostatus. Tai Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka Biržų rajono savivaldybės gyventojams, laikantiems šunis ir kates, nepriklausomai nuo šių gyvūnų kilmingumo.
Nuostatuose numatyta vienkartinė rinkliava už šuns registravimą – 10 Lt; vienkartinė rinkliava už katės registravimą – 5 Lt; metinė rinkliava už šuns laikymą daugiabučiame name – 20 Lt; metinė rinkliava už katės laikymą daugiabučiame name – 10 Lt.
Surinktos vietinės rinkliavos už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą lėšos naudojamos šunų vedžiojimo aikštelėms įrengti ir prižiūrėti, specialioms dėžėms šunų išmatoms įrengti, benamių (beglobių) gyvūnų sterilizacijai, eutanazijai ir utilizavimui atlikti, informacijos, susijusios su gyvūnų priežiūra ir laikymu, sklaidai.
Pasiūlymus ir pastabas galima pateikti telefonu (8 450) 43 144 arba el. paštu aldona.jurkštaite@birzai.lt.

DARBO GRUPĖ PATEIKĖ IŠVADAS. Sausio 22 d. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė sudarė darbo grupę situacijai, pateiktai 2014 m. sausio 21 d. Biržų krašto laikraštyje „Šiaurės rytai“ Nr. 9 (2030) korespondentės A. Gudienės straipsnyje „Prižiūrėtojų daug – globotinis puvo“, išanalizuoti ir informacijai pateikti.  
Darbo grupės nariai susitiko su socialinę pagalbą teikusiais Socialinių paslaugų centro darbuotojais, seniūnijos socialinio darbo organizatore, lankėsi namuose, kuriuose gyveno straipsnyje aprašytas žmogus.
Vasario 10 d. darbo grupė tyrimo medžiagą ir išvadas pateikė Biržų rajono savivaldybės merei Irutei Varzienei.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-13
LANKĖSI VABALNINKE VEIKIANČIOJE SIUVIMO ĮMONĖJE. Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė ir administracijos direktorius Vytautas Džėja vasario 7 d. lankėsi Vabalninke įsikūrusioje UAB „Siulada“. Savivaldybės vadovai susitiko su įmonės vadovais Erlandu Knizikevičiumi ir Vitalija Aukštikalniene.
UAB „Siulada“ dirba 22 siuvėjos. Per dieną pasiuvama iki 200 gaminių – uniformų policininkams, specialiųjų drabužių taksistams. Daugiausia užsakymų gaunama iš Ukmergėje veikiančios įmonės „Vilkma“. Vabalninke buvo siuvama sportinė apranga Lietuvos rinktinei, pagal „Audimo“ užsakymą dalis vabalninkiečių siūtų sportinių kostiumų buvo pažymėti „Nike“ prekybiniu ženklu. Šiuo metu įmonės darbuotojai siuva marškinius Švedijos policininkams.
Merė I. Varzienė padėkojo UAB „Siulada“ vadovams už įsteigtas darbo vietas, aptarė įmonės plėtros galimybes. Įmonės bendrasavininkis E. Knizikevičius pripažino, kad įmonės plėtra ir naujų darbo vietų steigimas būtų įmanomas, jei atsirastų kvalifikuotų siuvėjų. Savivaldybės vadovai pažadėjo aptarti galimybę ruošti siuvėjus Biržų technologijų ir verslo mokymo centre.

POLITINĖS PARTIJOS PAŽADŲ NETESI. Artėja net dveji rinkimai – prezidento ir Europos Parlamento narių, tad artimiausiais mėnesiais vėl būsime užversti gausiais pažadais. Tačiau kandidatai ir partijos turėtų žinoti, kad jau ir Lietuvos rinkėjai nebėra visiški infantilai ir pažadų nebepriima už gryną pinigą. Kitaip tariant, žadančiaisiais vis mažiau tikima.
Per pastaruosius 24 metus Lietuvos gyventojai įsitikino, kad ištesima tik mažuma pažadų. „Veido“ užsakymu tyrimų bendrovei „Prime consulting“ atliekant naujausią sociologinę apklausą daugiau nei pusė respondentų, paklausti, kuri Lietuvos partija geriausiai vykdo savo rinkimų pažadus, atsakė, kad nė viena. Teiraujantis apie konkrečias partijas paaiškėjo, kad šiek tiek pozityviau žvelgiama tik į dvi partijas – Socialdemokratų bei „Tvarkos ir teisingumo“, jos esą bent kažkokią dalį savo pažadų stengiasi tesėti.
Respondentų taip pat teirautasi, kurios Lietuvos partijos vis dar tebesilaiko savo ideologinės linijos ir vertybių. Paaiškėjo, kad ideologija ir vertybės pastebimos labiau nei pažadų tesėjimas: kad nuo savo ideologinės linijos ir vertybių nutolo visos partijos, mano 28,2 proc. apklaustųjų. O prie labiausiai savo ideologinės linijos ir vertybių besilaikančių partijų priskirti vėlgi socialdemokratai ir „tvarkiečiai“.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-11
MIRČIŲ PENKIS KARTUS DAUGIAU NEI GIMIMŲ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje 2014 m. sausio mėnesį įregistruota 10 gimimų: 8 vaikai gimė Lietuvoje, 2 - užsienio valstybėse. Iš 10 vaikų 4 gimė susituokusiems tėvams, 5 vaikams pripažinta tėvystė, 1 vaikas gimė vienišai motinai. 2014 m. sausio mėnesį įregistruota 50 mirčių – tai penkis kartus daugiau nei gimimų. Per mėnesį įregistruotos 2 santuokos, 3 ištuokos. Surašyti 29 papildymo, pakeitimo įrašai – pakeisti, papildyti, ištaisyti civilinės būklės įrašai ir išduoti ištaisyti dokumentai.

UŽBLOKAVO DOKUMENTO FRAGMENTŲ RODYMĄ. Biržų rajono savivaldybės administracija kreipėsi į internetinės paieškos sistemos „Google“ atstovus, kad šioje sistemoje būtų panaikinti dokumento, kuriame viešinami Biržų rajone gyvenančių piliečių asmens duomenys, fragmentai. Dokumento fragmentų rodymas paieškos sistemoje „Google“ buvo užblokuotas. Biržų rajono savivaldybė veiksmų ėmėsi po „Šiaurės rytų“ publikacijos apie asmens duomenų paviešinimą. Informacija apie asmenis buvo paskleista per Biržų rajono savivaldybės darbuotojų nenuovokumą ar aplaidumą. Ar tokia savivaldybės darbuotojų veikla bus kaip nors įvertinta, nepranešama.

„RAKTO SKYLUTĖ“. Norite būti sveiki – rinkitės sveikatai palankesnius maisto produktus su simboliu „Rakto skylutė“, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.
Įvedama pirmoji Lietuvoje valstybinė, nekomercinė sveikatai palankesnių maisto produktų ženklinimo sistema. Maisto gamintojai, gaminantys įsakyme nurodytus kriterijus atitinkančius produktus, galės savanoriškai ir nemokamai paženklinti juos simboliu „Rakto skylutė“. Simboliu pažymėtuose produktuose yra gerokai mažiau sočiųjų riebalų, cukraus, druskos ir daugiau maistinių skaidulų. Simbolis „Rakto skylutė“ plačiausiai paplitęs ES tarp panašios paskirties ženklų. Europos Komisija jį laiko objektyviausiu. Juo žymimi maisto produktai Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje ir Islandijoje.

„KRIVULĖS“ POPIETĖ. Vasario 8 d. Vilniaus Įgulos Karininko Ramovėje vyks prisiminimų popietė „Tvirtu lietuvišku žodžiu lietuvio dvasią kėlęs“. Ji skirta biržiečiui 1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, kunigui Alfonsui Petruliui. Popietėje dalyvaus gydytojas Kęstutis Petrulis (signataro brolio Boleslovo – karo gydytojo – vaikaitis), profesorius Jonas Aničas (istorikas), Romualdas Ozolas (Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras), Gintaras Grušas (Vilniaus arkivyskupas).
Renginį organizuoja Vilniaus biržiečių „Krivulė“.

Parengė Rasa Penelienė
2014-02-04
VYKS Į REGIONINĮ „DAINŲ DAINELĖS“ KONKURSĄ. Sausio 22 d. 12 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Biržų rajono savivaldybės vaikų ir moksleivių atrankos konkurso „Dainų dainelė“ II etapas.
Atrankoje dalyvavo 8 kolektyvai, 6 iš jų buvo atrinkti į regioninį konkursą, kuris vyks vasario 6 d. Kupiškyje. Į Kupiškį vyks šie biržiečiai:
1. Laura Lukerovaitė (6 m.), Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, vadovė pedagogė metodininkė Rasa Murelienė.
2. Gabija Giedraitytė 1 kl. ir Pijus Gurskas 2 kl., Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla, vadovė vyresnioji muzikos mokytoja Vigilija Macienė.
3. Jaunučių vokalinis ansamblis (1-2 klasių), Biržų „Aušros“ vidurinės mokykla, vadovė muzikos mokytoja metodininkė Jolanta Stasiūnienė.
4. Vyresnių klasių mergaičių ansamblis, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė.
5. Ieva Kriščiūnaitė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vadovė mokytoja metodininkė Palmira Briedienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė.
6. Vyresnių klasių ansamblis, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vadovė vyresnioji mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė.

2014-01-28

VYKS Į REGIONINĮ „DAINŲ DAINELĖS“ KONKURSĄ. Sausio 22 d. 12 val. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Biržų rajono savivaldybės vaikų ir moksleivių atrankos konkurso „Dainų dainelė“ II etapas.
Atrankoje dalyvavo 8 kolektyvai, 6 iš jų buvo atrinkti į regioninį konkursą, kuris vyks vasario 6 d. Kupiškyje. Į Kupiškį vyks šie biržiečiai:
1. Laura Lukerovaitė (6 m.), Biržų lopšelis-darželis „Drugelis“, vadovė pedagogė metodininkė Rasa Murelienė.
2. Gabija Giedraitytė 1 kl. ir Pijus Gurskas 2 kl., Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla, vadovė vyresnioji muzikos mokytoja Vigilija Macienė.
3. Jaunučių vokalinis ansamblis (1-2 klasių), Biržų „Aušros“ vidurinės mokykla, vadovė muzikos mokytoja metodininkė Jolanta Stasiūnienė.
4. Vyresnių klasių mergaičių ansamblis, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vadovė mokytoja metodininkė Jūratė Duderienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė.
5. Ieva Kriščiūnaitė, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vadovė mokytoja metodininkė Palmira Briedienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė.
6. Vyresnių klasių ansamblis, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla, vadovė vyresnioji mokytoja Viktorija Morkūnienė, koncertmeisterė Vijolė Eidukaitė.

Biržų rajono savivaldybės
Kultūros ir sporto skyriaus
informacija
2014-01-28


VEIKIA ČIUOŽYKLA. Biržų rajono savivaldybė informuoja, kad nuo sausio 25 d. Biržų miesto J. Janonio aikštėje veikia atvira čiuožykla.

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATLYGINIMAI – V. DŽĖJOS RANKOSE. Biržų rajono savivaldybė informuoja, kad 2014 m. sausio 9 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu savivaldybės administracijos direktoriui Vytautui Džėjai pavesta nustatyti švietimo įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientus.

BALTARUSIJOS AMBASADORIUS PARAŠĖ LAIŠKĄ BIRŽŲ MEREI. Baltarusijos ambasadorius Lietuvoje atsisveikino su mere. Tokiu pavadinimu pranešimas pasirodė Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje.
Sausio 22 d. Baltarusijos ambasadorius Vladimiras Dražinas laišku Biržų rajono savivaldybės merei Irutei Varzienei pranešė, kad baigia kadenciją Lietuvos Respublikoje.
Jis asmeniškai padėkojo merei I. Varzienei ir išreiškė dėkingumą už nuoširdų bendradarbiavimą stengiantis suartinti baltarusių ir lietuvių tautas, profesionalumą ir konstruktyvumą bendraujant tiek asmeniškai, tiek su Baltarusijos ambasada Lietuvos Respublikoje.

Parengė Rasa Penelienė
2014-01-28
SUDARYTA DARBO GRUPĖ SITUACIJAI IŠANALIZUOTI. Biržų rajono savivaldybėje sudaryta darbo grupė situacijai, pateiktai 2014 m. sausio 21 d. Biržų krašto laikraštyje „Šiaurės rytai“ Nr. 9 (2030) korespondentės A. Gudienės straipsnyje „Prižiūrėtojų daug – globotinis puvo“, išanalizuoti ir informacijai pateikti.
Darbo grupę sudaro
Stasė Eitavičienė – savivaldybės mero pavaduotoja (darbo grupės pirmininkė);
Alė Pocienė – savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;
Eugenija Prokopovičienė – savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;
Stasys Valiukas – Socialinio vystymo komiteto pirmininkas.
Dalius Jakubėnas – savivaldybės tarybos narys;
Simona Kvedaraitė – savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
Gailutė Tamulėnienė – Parovėjos seniūnijos seniūnė.
Darbo grupei pavesta išanalizuoti aprašytą laikraštyje situaciją ir iki 2014 m. vasario 10 d. pateikti informaciją savivaldybės merei I. Varzienei.

SKUNDŲ SKAIČIUS KASMET DIDĖJA. Panevėžio visuomenės sveikatos centras (toliau - Centras) pastaraisiais metais gauna vis daugiau fizinių ir juridinių asmenų skundų, prašymų ir pranešimų. Praėjusiais metais jis išnagrinėjo 44 skundus, o 2012 m. - 35.
Analizuojant 2013 m. išnagrinėtus skundus, nustatyta, kad beveik pusė jų buvo pagrįsti (21 skundas). Praėjusiais metais Centras iš viso gavo 61 skundą, dauguma jų (80 proc.) gauti tiesiogiai, beveik penktadalis jų buvo persiųsti iš kitų institucijų.
Išanalizavus gautus skundus, nustatyta, kad operatyviosios kontrolės metu nustatyti 22 teisės aktų pažeidimai, iš kurių pusę sudarė Lietuvos higienos normos „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ pažeidimai, taip pat daugiau nei 13 proc. - „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ pažeidimai.

BIRŽIETIS – TARP KREPŠINIO PARAMOS IR VYSTYMO FONDO STEIGĖJŲ. Vieni tituluočiausių Lietuvos krepšininkų – Angelė Rupšienė ir Modestas Paulauskas – kartu su žymiuoju krepšinio treneriu, pradėjusiu savo karjerą Biržuose, vadovavusiu ir Biržų sporto mokyklai Vladu Garastu įsteigė Krepšinio paramos ir vystymo fondą. Pagrindinis naujai įkurtos organizacijos tikslas – prisidėti prie Lietuvos krepšinio vystymo, organizuojant įvairius krepšinio renginius bei vykdant edukacinius ir krepšinio populiarinimo projektus.


Parengė Rasa Penelienė,
Antanas Seibutis
2014-01-25
ĮREGISTRUOTI DU MAŽYLIAI. Sausio 23 – iąją Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrius sulaukė dviejų prašymų įregistruoti naujus rajono gyventojus.
Parovėjos seniūnijos Paežerių kaimo gyventojų sūnus gimė praėjusių metų spalio 5 dieną. Jungtinėje Karalystėje pasaulį išvydusiam pirmagimiui tėvai davė Luko vardą.
Biržų kaimo gyventojai antrojo vaikelio sulaukė 2014 metų sausio 13 dieną. Pasvalio ligoninėje gimusį sūnų tėvai pavadino Ignu.

Parengė Alfreda Gudienė
2014-01-25


DARBO UŽMOKESČIUI – MAŽIAU PINIGŲ. Savivaldybės administracijos Biudžeto skyriaus vedėja Dalia Šarkūnienė supažindino seniūnus su planuojamu 2014 metų savivaldybės biudžetu, kuris bus pateiktas tvirtinti savivaldybės tarybai. Vedėja informavo, kad seniūnijos perduotoms ir savarankiškosioms funkcijoms gali tikėtis panašaus finansavimo kaip ir 2013 metais. Taip pat priminė, kad seniūnijoms 5 procentais bus mažinami asignavimai darbo užmokesčiui (kitose savivaldybės įstaigose − 8 procentais).


DIDESNIS SERGAMUMAS GRIPU. Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis, sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis padidėjo visoje apskrityje.
Mažiausias sergamumas sausio 13-19 d. registruotas Panevėžio ir Kupiškio rajonuose (atitinkamai 19,4 ir 20,3 atvejo/10 000 gyventojų), didžiausias - Panevėžio mieste ir Biržų rajone (60,9 ir 59,2 atvejo/10 000 gyventojų).

 

APLINKOSAUGININKAI GALĖS NAUDOTI ELEKTROS ŠOKĄ. Aplinkos ministerija parengė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimo projektus.
Šiais įstatymų pakeitimų projektais siekiama suteikti teisę Aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms, vykdančioms valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, įsigyti ir naudoti elektros šoko įtaisus su iššaunamosiomis adatomis, lanksčiais laidais sujungtomis su aukštos įtampos elektros energijos šaltiniu, vykdant tarnybines pareigas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-01-21

DUSETŲ DAILĖS GALERIJOJE – BIRŽIEČIŲ DARBAI. Iki sausio 25 d. Dusetų dailės galerijoje vyksta 11-oji miniatiūrų paroda. Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla informuoja, kad joje dalyvauja biržietės Dailės skyriaus mokytojos metodininkės: Gražina Visockienė (keramika), Irena Vegienė (fotografija), ir vyresnioji mokytoja Sandra Sukarevičiūtė (grafika).

 

ATRANKA Į SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO PAREIGAS. Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia pakaitinio valstybės tarnautojo atranką į Socialinės paramos skyriaus savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) (A lygis, 8 kategorija) pareigas. Pareigybė reikalinga įgyvendinti savivaldybėje valstybės sveikatos politiką, derinti savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, įgyvendinant sveikatos programas, organizuoti įmonių, įstaigų ir organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, sanitarinę priežiūrą.
REKORDAS. Sausio 14 d. Aušros krepšinio lygos (AKL) varžybose tarp „Agaro chebros“ ir „Dyzelio“ komandų pasiektas įspūdingas rezultatas. Nedas Garjonis į „chebrantų“ krepšį įmetė 68 taškus, o jo komanda nugalėjo 81:77.

Parengė Rasa Penelienė
2013-01-18

ĮREGISTRUOTAS PIRMASIS SAUSĮ GIMĘS KŪDIKIS. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje šią savaitę įregistruotas pirmasis 2014 metais gimęs kūdikis – Orinta. Mergaitė yra ketvirtojo vaiko sulaukusios Papilio seniūnijos, Palaidžios kaimo, šeimos kūdikis.
Pasvalio ligoninėje Orinta pirmuoju riksmu pasaulį pasveikino sausio 5-ąją, o įregistruota sausio 16 dieną.
Sausio 6-ąją Pasvalyje gimė dar vienas Biržų rajono gyventojas Kajus. Berniukas yra antrasis Biržuose gyvenančių tėvelių vaikas. Savivaldybėje naujagimis įregistruotas sausio 13-ąją.
Per Kūčias, 2013 metų gruodžio 24-ąją, gimusi Andrėja - pirmasis biržiečių vaikelis. Mergaitė gimė Pasvalio ligoninėje, o Biržų rajone įregistruota 2014 metų sausio 10–ąją.
Sausio 14 dieną įregistruotas Matas, 2013 metų gruodžio 10 dieną gimęs Jungtinėje Karalystėje. Matas yra antroji Aulių kaimo (Širvėnos seniūnija) gyventojų atžala.

Parengė Alfreda Gudienė
2014-0118

PRISTATYS BIRŽUS. Sausio 24 – 26 d. Biržų kraštas bus pristatytas antroje tarptautinėje turizmo, laisvalaikio ir sporto parodoje ADVENTUR 2014, Vilniuje. Šių metų parodos šūkis - „Keliauti gali visi!“ Parodos ADVENTUR 2014 akcentas – poilsis su šeima.

„ATŽALYNO“ VIDURINĖ MOKYKLA – BAZINĖ. Biržų „Atžalyno“ vidurinė mokykla 2014 m. savivaldybės teritorijoje bus bazinė mokykla, kuri priims eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuos ir vykdys mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

BIRŽŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJOS PROCESAS. Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo programą UAB „Medstatyba“ parengė pirmųjų 6 Biržų miesto daugiabučių gyvenamųjų namų (Rotušės g. 1, 3, 7, Vytauto g. 6, 8 ir Kęstučio g. 2) atnaujinimo (modernizavimo) investicinius planus. Prognozuojama, kad pastatų modernizavimo darbai prasidės 2014 m. balandžio mėnesį
Daugiabučių namų butų savininkų bendrijose vyko susirinkimai kuriuose pritarta pastatų renovacijai. Pasirinkti priemonių namo atnaujinimui paketai. Įvyko Vilniaus g. 92, Respublikos g. 56, Vytauto g. 49 gyvenamųjų investicinių projektų viešas aptarimas. Įvyks Vytauto g. 51 ir 53 daugiabučių namų butų savininkų bendrijų susirinkimai aptarti renovacijos planams.
Antruoju daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos etapu Biržuose numatoma renovuoti dar 18 daugiabučių gyvenamųjų namų.

Parengė Rasa Penelienė
2014-01-16

PASVEIKINO UŽ AUKSO MEDALIU ĮVERTINTĄ GAMINĮ. Biržų rajono savivaldybės vadovai pasveikino TŪB „Rinkuškiai“ bendrasavininkius Rimantą Čygą ir Sigitą Kalkį, kurių daryklos alus „Alaus kelias“ buvo apdovanotas auksiniu 2013 metų „Lietuvos gaminio“ medaliu. Septynioliktą kartą vykusiame konkurse aukso ir sidabro medaliais buvo įvertinta geriausių Lietuvos įmonių produkcija ir paslaugos. Vadovai apžiūrėjo restorane „Alaus kelias“ įrengtą ekspoziciją, kurioje ne tik 2013 m. „Lietuvos gaminio“ aukso medalis, bet ir 2012 m. įteiktas „Lietuvos gaminio“ aukso medalis už „Proginį“ alų, už projektą „Alaus kelias“ 2012 m. įteiktas apdovanojimas kaip labiausiai Lietuvą garsinančiam turizmo objektui ar 2011 m. Valstybinio turizmo departamento konkurso „Sėkmingiausias metų turizmo projektas“ prizininkų apdovanojimas. 

PLŪSTELĖJO LATVIAI. Į Biržų rajonoą apsipirkti traukia latvių būriai. Kaimynams įsivedus eurą, jų mūsų rajono turguose, parduotuvėse pagausėjo. Latviai perka viską: nuo maisto produktų iki drabužių. Kaip teigia turgaus prekiautojai, čia beveik kas antras pirkėjas latvis. Juos čia vilioja galimybė apsipirkti pigiau. Latviai prisipažįsta esantys gan dažni Biržų turgaus lankytojai. Pasienio gyventojai čia apsipirkti atvažiuoja kas savaitę. Latviai gerokai daugiau ir pigesnių prekių randa ne tik Biržų turguje, bet ir užvažiuoja apsipirkti į arčiau pasienio esančias miestelių parduotuves. Germaniškyje perkama mėsa, pienas ir kiti produktai. Latviai teigia, kad Lietuvoje parduodama mėsa kokybiškesnė ir pigesnė nei Latvijoje. Į Biržų rajoną atvykę latviai teigia, kad po euro įvedimo jų šalyje produktų kainos išaugo.BRAKONIERIŲ SUMAŽĖJO. Nuo praėjusių metų sausio 15 d. įsigaliojo padidinti įkainiai dėl padarytos žalos medžiojamajai faunai, o nuo vasario 1 d. – žuvų ištekliams. Pernai įvyko per 3,4 tūkst. aplinkosaugininkų akistatų su brakonieriais. Jiems skirta per 446 tūkst. Lt administracinių baudų. Iš jų per 208 tūkst. Lt jau išieškota.
Tarp didžiausių pažeidėjų – ir beveik 12 tūkst. Lt žalą gamtai padaręs Biržų rajono brakonierius, sumedžiojęs briedžio jauniklį.
Pasak aplinkos ministro V. Mazuronio, šiurkščių žvejybos pažeidimų – brakonieriavimo – naudojant tinklus, žeberklus sumažėjo net 3 kartus.

Parengė Rasa Penelienė
2014-01-07

MIRČIŲ PERPUS DAUGIAU NEI GIMIMŲ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje per 2013 m. gruodžio mėnesį įregistruota 20 gimimų. 15 gimė Lietuvoje, 5 - užsienyje. Iš 20 vaikų 9 gimė susituokusiems tėvams, 11 vaikų pripažinta tėvystė.
Mirčių buvo perpus daugiau – 40. Per mėnesį susituokė 6 poros, išsituokė perpus daugiau – 12.

PASKIRSTĖ LĖŠAS. Biržų savivaldybės administracijos direktorius patvirtino lėšų paskirstymą 2014 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti. Lėšos skirtos šioms visuomeninėms organizacijoms ir viešosioms įstaigoms:
1. Biržų rajono neįgaliųjų draugijai – 61 tūkst. Lt;
2. Biržų rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijai – 18 tūkst. Lt;
3. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Biržų filialui – 40 tūkst. Lt;
4. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centrui – 15 tūkst. Lt;
5. VšĮ „Pagalbos centras“ – 12 tūkst. Lt;
6. Biržų rajono klubui „Artritas“ – 11,3 tūkst. Lt.

„PAŠALPININKŲ“ LAUKIA NERAMŪS METAI. Už socialinių pašalpų mokėjimą nuo sausio tampa atsakingos savivaldybės. Tikimasi, kad sumažės piktnaudžiavimas pinigine socialine parama – čia į pagalbą savivaldybėms atskubės bendruomenės. O ir savivaldybės bus pačios suinteresuotos tikslingu pašalpų skyrimu, nes sutaupytų pinigų nereikės grąžinti į šalies biudžetą.

Parengė Rasa Penelienė
2014-01-01

LAIMĖJO ATRANKĄ. Gruodžio 20 d. įvyko pretendentų į savivaldybės administracijos Vabalninko seniūnijos socialinio darbo organizatoriaus pareigas atranka.
Joje dalyvavo 3 pretendentai. Atranką laimėjo Kristina Stašytė. Ji 2005 m. baigė Vabalninko žemės ūkio mokyklą, 2012 m. − Panevėžio kolegijos socialinio darbo studijų programą ir įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją. K. Stašytė nuo 1998 iki 2005 m. dirbo Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės globos skyriaus lankomosios priežiūros darbuotoja, nuo 2005 metų iki dabar − Biržų rajono socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros specialistė.

DARBAI ROTUŠĖS GATVĖJE. Biržų rajono savivaldybė informuoja, kad 2013 metais, tęsiant Rotušės gatvės rekonstrukciją, atlikta darbų už 1,3 mln litų. Darbai vyko Ligoninės gatvėje (nuo Vytauto g. iki Rotušės g.), Rotušės gatvės atkarpoje (nuo Ligoninės g. iki Kęstučio g. sankryžos). Rudenį pradėti darbai Rotušės g. atkarpoje nuo Kęstučio gatvės sankryžos.
Rotušės ir Ligoninės gatvėse įrengtos požeminės komunikacijos gatvės pagrindas, apšvietimas, išklota trinkelių danga, paruošti pagrindai šaligatviams, paklota trinkelių danga bei atlikti kiti darbai.
Prie gyvenamųjų namų fasadų, kurių renovaciją numatoma pradėti 2014 metų pavasarį, šaligatvių trinkelės bus sudėtos, kai bus baigta pastatų renovacija.
Savivaldybės kelių Saugaus eismo komisijos posėdyje nutarta eismo Rotušės gatvėje neatidaryti, nes prie katalikų bažnyčios nebaigtas kloti tašytų akmenų grindinys. Pasikonsultavus su specialistais, nutarta leisti per žiemą susigulėti po trinkelėmis ir tašytų akmenų grindiniu įrengtiems pagrindams.

LIETUVOS GYVENTOJŲ PINIGINĖS PILNĖJA. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) trečiąjį šių metų ketvirtį buvo 2305 Lt, o atskaičius mokesčius – 1784 Lt. Palyginus su ankstesniu ketvirčiu, bruto darbo užmokestis visame šalies ūkyje padidėjo 2,3 proc., o palyginus su pernai metų trečiuoju ketvirčiu – net 6,2 proc. Labiausiai darbo užmokestis didėjo transporto priemonių ir įrangos gamybos (13,7 proc.), rafinuotų naftos produktų gamybos (10 proc.), statybos (5,2 proc.), baldų gamybos, augalininkystės ir gyvulininkystės bei drabužių siuvimo srityse (po 4,7 proc.). Didžiausią vidutinį mėnesinį darbo užmokestį gauna finansų ir draudimo atstovai. Jų alga 1,8 karto didesnė už šalies vidutinį darbo užmokestį. Priešpaskutinį 2013 m. ketvirtį gyventojai turėjo 28 mlrd. 496 mln. Lt santaupų. Palyginus su antruoju šių metų ketvirčiu, lietuvių santaupos sumažėjo, tačiau palyginus su 2012 m. trečiuoju ketvirčiu padidėjo (tuo metu gyventojai turėjo 27,5 mlrd. Lt santaupų).

Parengė Rasa Penelienė
2013-12-28

PER SAVAITĘ - KETURI NAUJAGIMIAI. Šią savaitę Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje įregistruoti keturi kūdikiai.
Lapkričio 29 dieną Pasvalio ligoninėje gimęs biržietis Justas įregistruotas gruodžio 20 – ąją. Pasvalyje pasaulį išvydęs kūdikis šeimoje yra antras vaikas.
Kūčių išvakarėse, gruodžio 23 – iąją, Krauklių kaime (Nemunėlio Radviliškio seniūnija) gyvenantys tėvai įregistravo pirmagimį sūnų Deivids. Berniukas gimė rugsėjo 29 dieną Latvijoje.
Lapkričio 25- ąją Vilniuje gimė Armina, įregistruota gruodžio 23 dieną. Biržietė mergaitė yra šeštasis tėvų kūdikis.
Kūčių dieną, gruodžio 24-ąją, Panevėžio ligoninėje gimė biržiečių šeimos pirmasis kūdikis. Mažasis Neitas įregistruotas gruodžio 27 dieną.

Parengė Alfreda Gudienė
2013-12-28


PENSIJOS IR PAŠALPOS BUS IŠMOKĖTOS IKI KALĖDŲ. Skirtingų rūšių pensijos, motinystės, tėvystės pašalpos šiemet gyventojams bus išmokėtos kiek anksčiau nei įprastai − gruodžio mėnesį.
Kadangi įprastinės išmokų dienos sutampa su nedarbo dienomis per Kalėdas, vadovaujantis nustatyta tvarka, jos bus išmokėtos darbo dieną prieš šventes.
Didžioji dalis senatvės pensijų į gavėjų sąskaitas bankuose jau pervestos praėjusią savaitę – gruodžio 10−12 dienomis.
Šiomis dienomis pensijas gyventojai jau galėjo atsiimti ir bankų, kredito unijų, paštų skyriuose, taip pat jos buvo pristatomos į namus.
Likusios pensijos, motinystės, tėvystės ir kitos valstybinio socialinio draudimo išmokos gavėjus turėtų pasiekti iki gruodžio 23 d.

LKL GENERALINIU DIREKTORIUMI IŠRINKTAS BIRŽIETIS. Ketvirtadienį vykusiame Lietuvos krepšinio lygos (LKL) valdybos posėdyje naujuoju generaliniu direktoriumi paskirtas Romualdas Brazauskas. 53-ejų metų krepšinio teisėjas naująsias pareigas užims nuo kitų metų sausio 2 dienos.
Dabartinis LKL generalinis direktorius Linas Gilys lieka atsakingas už LKL rinkodarą.

LIETUVIAI PO TRUPUTĮ ĮVERTINA VYNUS. Per pirmus tris šių metų ketvirčius bendras absoliutaus alkoholio suvartojimas Lietuvoje nukrito 2,6 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, rodo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenys. Keičiasi ir alkoholio rinkos struktūra – kyla vynų dalis, mažiau suvartojama alaus. Bendra legalaus alkoholio suvartojimo mažėjimo tendencija pastebima jau eilę metų. Remiantis VMI duomenimis, bendras legalaus absoliutaus alkoholio suvartojimas Lietuvoje nuo 2007 metų sumažėjo daugiau nei ketvirtadaliu. Pernai šis rodiklis nukrito 2,1 proc., lyginant su 2011 m.

Parengė Rasa Penelienė
2013-12-21

PER SAVAITĘ – TRYS NAUJAGIMIAI. Praėjusią savaitę Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje buvo įregistruoti trys kūdikiai. Gruodžio 20 – ąją įregistruotas Domas. Berniukas gimė gruodžio 6 dieną Panevėžio ligoninėje. Jis – antrasis vaikas biržiečių šeimoje.
Gruodžio 18 dieną įregistruotas Kristupas. Rugsėjo 9-ąją Jungtinėje Karalystėje gimęs mažylis – pirmagimis medeikiškių šeimoje.
Gruodžio 16 dieną įregistruota Gelmina. Mergytė gimė gruodžio 1-ąją Pasvalio ligoninėje. Ji – pirmoji atžala papiliečių šeimoje.

Parengė Rasa Penelienė
2013-12-21

PADĖKOS RAŠTAS. Už nuoširdų ir kūrybišką pedagoginį darbą bei vertybių puoselėjimą 50 metų sukakties proga Biržų rajono Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos mokytojai Vilmai Greviškienei bus įteiktas savivaldybės merės Irutės Varzienės padėkos raštas.

LAISVOS DARBO VIETOS. Biržų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvoms karjeros valstybės tarnautojo Biudžeto skyriaus vyriausiojo specialisto (A lygis, 9 kategorija) pareigoms. Pareigybė reikalinga savivaldybės biudžeto vykdymo ir piniginių išteklių naudojimo apskaitai vykdyti bei atskaitomybei rengti, savivaldybės finansiniams ištekliams ir savivaldybės skolai valdyti.
Vabalninko seniūnijai reikalingas socialinio darbo organizatorius (socialiniam darbui seniūnijoje atlikti, socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimui organizuoti, prevencinei veiklai vykdyti, bendrai veiklai telkiant kitus specialistus ir seniūnijos bendruomenę.
Pretendentai turėtų kreiptis į Biržų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrių.

DUOTAS LEIDIMAS SUMEDŽIOTI DAUGIAU VILKŲ. Aplinkos ministras, atsižvelgdamas į patikslintus vilkų apskaitos rezultatus, mokslininkų pateiktas rekomendacijas ir vilkų daromos žalos pasiskirstymą, padidino vilkų medžioklės limitą 2013–2014 m. medžioklės sezonui iki 33 individų. Anksčiau ministras buvo nustatęs 21 vilko kvotą.
Nors vilkų medžioklė prasidėjo spalio 27 d., anksčiau patvirtintas limitas (21) kai kuriose apskrityse buvo „išnaudotas“ labai greitai, o dėl gausėjančio pranešimų skaičiaus apie vilkų daromą žalą Aplinkos ministerija buvo priversta peržiūrėti vilkų medžioklės situaciją.
Vilkų medžioklės limitas padidintas, bet tik tose apskrityse, kuriose vilkai pridarė daugiausiai žalos.
Marijampolės apskrityje medžioklės limitas buvo padidintas nuo 1 iki 3 vilkų, Panevėžio – nuo 3 iki 7, Tauragės – nuo 2 iki 3, Utenos – nuo 2 iki 4, Vilniaus – nuo 3 iki 6 vilkų. Iš viso 2013-2014 m. medžioklės sezono metu leista sumedžioti 33 vilkus.
Pagal 2013 m. vasario mėnesį įvykdytą vilkų apskaitą ir patvirtintą metodiką Lietuvoje nustatytas minimalus vilko populiacijos individų skaičius – 208 vnt. Apskaitą atliko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija ir Generalinė miškų urėdija. Vilkai buvo skaičiuojami tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose.
Pagal galiojantį Vilko populiacijos gausos reguliavimo planą Lietuvoje ilgalaikis vilkų populiacijos gyvybingumą užtikrinantis minimalus siektinas dydis yra 250 individų.

Parengė Rasa Penelienė
2013-12-14

KETINA TVARKYTI TILTĄ. Biržų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad būtų teikiama paraiška paramai pilies tiltui tvarkyti. Biržų rajono savivaldybė informuoja, kad Biržų pilies tiltas atstatytas 1969–1970 m. 2001 m. buvo atlikti tilto restauravimo ir rekonstravimo darbai. Praėjus vos 6 metams, restauruotas tiltas ėmė trūnyti. Biržiečiai tuomet piktinosi, kad taip atsitiko dėl galimai nekokybiškai atliktų restauracijos darbų, kuriuos atliko tuometinio mero bendrapartiečio vadovaujama įmonė. 2007 m. Biržų pilies tilto ekspertizės akto išvadose nurodoma, kad saugiai statinio eksploatacijai užtikrinti būtina pakeisti atramines sijas, medinius ilginius, lentas, sutvirtinti tilto vartų architektūrinių elementų jungiamuosius mazgus, keisti viso tilto medinį paklotą. 2012 m. Biržų pilies tilto dalinės ekspertizės akte konstatuota, kad dėl susidėvėjusių statinio medinių konstrukcijų statinys turi avarinės būklės požymių. Būtina keisti tilto medines konstrukcijas. Įgyvendinant projektą, būtų atliekami pilies tilto tvarkybos darbai: keičiama tilto medinė dalis. Taip pat planuojami mokymai, kuriuose visuomenė būtų supažindinama su kultūros paveldu, jo verte, būtinybe ir būdais jį išsaugoti, ir mokymai, kuriuose tradicinių amatų meistrai ar jais siekiantys tapti asmenys keistųsi patirtimi bei tobulintų įgūdžius. Planuojama preliminari projekto vertė (tinkamos išlaidos) – apie 1 mln. Lt, iš jų paramos lėšos – apie 880 tūkst. Lt, savivaldybės lėšos – apie 120 tūkst. Lt.

KIEK SUSITUOKĖ, TIEK IŠSISKYRĖ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje 2013 m. lapkričio mėnesį įregistruota 13 gimimų. 11 kūdikių gimė Lietuvoje, 2 - užsienyje. Iš 13 vaikų 7 gimė susituokusiems tėvams, 4 vaikams pripažinta tėvystė, 2 vaikai gimė vienišoms motinoms.
Per tą patį laikotarpį įregistruotos 24 mirtys. Lapkritį susituokė 4 poros, tiek pat ir išsituokė.
Santuokos gruodžio mėnesį bus registruojamos 28 dieną.

Parengė Rasa Penelienė
2013-12-07

VALOMAS ŠIRVĖNOS EŽERAS. Širvėnos ežere, ties Astravo užtvanka, plaukiojanti žemsiurbė pumpuoja iš ežero dugno dumblą, kertami meldai, tvarkoma ežero pakrantė - įgyvendinama projekto „Širvėnos ežero valymas ir pakrančių gamtosauginis tvarkymas“ I etapo 2-oji dalis.
Projekto vertė − 2 mln. 604 tūkst. 841 Lt. (ES fondų lėšos – 2 mln. 344 tūkst 357 Lt; Biržų rajono savivaldybės – 260 tūkst. 484 Lt).
Biržų rajono savivaldybė informuoja, kad bus išvalyta apie 10 ha ežero ploto (5 ha ties Jaunimo parku ir apie 5 ha prie užtvankos Astrave). Numatoma iškasti ir pašalinti apie 71 000 kub. m dumblo bei nuosėdų. Iš Širvėnos ežero iškasamas dumblas transportuojamas pulpovamzdžiais ir gabenamas į sėsdintuvą, kuris įrengtas buldozeriais supylus kelių šimtų metrų ilgio pylimus. Vykdant darbus priešais senąją Astravo užtvanką išvalytas vandens telkinys bei jame nupjautos nendrės.
Ties Jaunimo parku ir Astravo užtvanka tvarkomos pakrantės ilgis – 1 600 m. Įgyvendinant projektą ežero pakrantėse valomos buitinės ir kitokios atliekos, pakrantėse kertami krūmynai. Širvėnos pakrantės bus išlygintos buldozeriu, joms tvarkyti atvežta smėlio, kitur − juodžemio ir pasėtas žolių mišinys.
Šalinant ežero perteklinį gruntą, siekiama pagerinti ekologinę jo būklę, apsaugoti augalus ir gyvūnų rūšis nuo išnykimo, sulėtinti ar bent laikinai pristabdyti Širvėnos virtimą pelke. Įgyvendinant projektą pasirinktos vietos, kurias išvalius galima pritaikyti ar geriau panaudoti žmonių rekreacijai.

NAUJA BIRŽŲ AGROLABORATORIJOS DIREKTORĖ. Biržų rajono savivaldybės taryba pritarė, kad Rasa Deveikytė būtų paskirta eiti savivaldybės įmonės Biržų agrolaboratorijos direktoriaus pareigas.
Rasa Deveikytė 2010 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo polimerų chemijos mokslų magistro laipsnį, 2007 m. dirbo Kupiškio visuomenės sveikatos centro chemijos laborante, 2009–2010 m. − individualiojoje įmonėje, nuo 2010 m. – Pasvalio bioetanolio ir biodujų gamybos įmonėje UAB „Kurana“ chemike.

EGLUTĖS. Teatralizuota kalėdinės eglutės įžiebimo šventė įvyks gruodžio 13 d. (penktadienį) 17 val. Biržų miesto centrinėje aikštėje.
Gruodžio 12 d. (ketvirtadienį) 16 val. įvyks kalėdinės eglės įžiebimo šventė Vabalninke, Žolinės aikštėje.

Parengė Rasa Penelienė

2013-11-05

GINTIS NUO KETURKOJŲ KENKĖJŲ KLIUDO DVIKOJAI. Praėjusį šeštadienį „Šiaurės rytuose“ buvo publikuotas rašinys „Medžiotojai skelbia kovą bebrams“. Jame buvo rašoma apie Pakamponių miškelyje siaučiančius bebrus ir juos gaudyti susiruošusius Tamošiūnų medžiotojų būrelio vyrus.
Medžiotojas Edmundas Piestinis, paspendęs bebrams spąstus prie miškelyje telkšančių vandens telkinių, džiaugėsi pirmuoju laimikiu. Į juos buvo įkliuvę du aštriadančiai.
Tamošiūnų būrelio vadovas Rimantas Šarkanas buvo nusiteikęs optimistiškai – anot jo, Pakamponių miškelyje greitai bebrų turi sumažėti.
Tačiau medžiotojų optimizmas buvo greitai apmalšintas.
Pirmadienį būrelio vadovas redakcijai pranešė, kad dingo visi miškelyje buvę spąstai. Netoliese liko įmintos vagišių pėdos.
Vagys žinojo, ką daro - spąstai kainuoja kelis šimtus litų.
Bebrų medžiokle užsiimantis E. Piestinis skaičiuoja nuostolius – tie spąstai buvo jo nuosavybė.
O būrelio vadovas R. Šarkanas neslepia apmaudo. Anot jo, žmonės pyksta dėl bebrų daromos žalos, tačiau patys neleidžia medžioti.
Medžiotojai gaišta laiką gaudydami keturkojus kenkėjus, tačiau panašu, kad dar daugiau žalos – materialinės ir moralinės - pridaro dvikojai.


SIAUČIA ROTAVIRUSAI. Panevėžio visuomenės sveikatos centras informuoja, kad ugdymo įstaigose nustatyti ūmios žarnyno infekcijos protrūkiai. Lapkričio 8 - 20 d. susirgo 13 vaikų, kurie vėmė, gausiai viduriavo, taip pat skundėsi aukšta temperatūra. Ligoniai buvo paguldyti į VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų skyrių. Ligoniai yra 2 - 3 metų amžiaus vaikai. Įtariama, kad užsikrėsti galėjo per aplinką, nesilaikydami asmens higienos reikalavimų.
Š. m. sausio - spalio mėnesį Panevėžio apskrityje užregistruoti 268 rotavirusinės infekcijos atvejai, praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu - 309.

Parengė Rasa Penelienė

2013-11-26

Nusikaltimai ir nelaimės

Varniūnuose nužudytas vyriškis

Biržų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo, įvykdyto Varniūnų kaime. daugiau ››

Kučgalį išgąsdino gaisras

Trečiadienį per pietus kilo pavojingas gaisras Kučgalio kaime. Užsiliepsnojo ir sudegė daugiavaikei šeimai priklausantis ūkinis pastatas. daugiau ››

Nusikalstamumas Biržų rajone per 2014 metų I pusmetį

2014 m. sausio-birželio mėnesiais Biržų rajone registruotos 409 nusikalstamos veikos (2013 m. sausio-birželio mėn. (toliau – 2013 m.) –310). Ištirta nusikalstamų veikų 59,2 proc. Registruotų nusikalstamų veikų skaičius 2014 m. sausio-birželio mėnesiais lyginant su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu Biržų rajone išaugo 31,9 proc. daugiau ››

Atsisveikinimas su ginklais

Jau prabėgo dešimt dienų, kai liepos 1-ąją baigėsi įstatymo nustatytas terminas, per kurį asmenys privalėjo užregistruoti teritorinėse policijos įstaigose iki 2011 m. kovo 1 dienos įsigytus dujinius pistoletus (revolverius), senovinių ginklų kopijas, taip pat nedidelės galios šaunamuosius ginklus. daugiau ››

Namus nusiaubė ugnis

Kartais visai nekaltas buitinis prietaisas gali tapti didelės nelaimės priežastimi. Taip vos neatsitiko Užugulbinės kaime. daugiau ››

Nuteistas sendaikčių supirkėją nužudęs ir apiplėšęs jaunuolis iš Bauskės

Kaimyninės šalies Bauskės rajono 22 metų gyventojui I. L. už nužudymą dėl savanaudiškų paskatų, plėšimą ir kitus nusikaltimus mūsų šalyje Panevėžio apygardos teismas skyrė šešiolikos metų laisvės atėmimo bausmę. daugiau ››

Kontrabandinių cigarečių sunaikinti nespėjo

Atliekant kratas Vabalninke prireikė ugniagesių ir vaiko teisių apsaugos specialistų pagalbos. daugiau ››

Pakeliui į Slimaniškius – avarija

Trečiadienį apsnūdusią pietų meto ramybę sudrumstė sirenos. Mirksėdami švyturėliais pradūmę policijos ir greitosios medicininės pagalbos automobiliai pasuko į Parovėjos pusę. daugiau ››

Ugnis niokojo „Senąją kebabinę“

Draudžiamąja „STOP“ juosta užtverta centrinė miesto gatvė, prie jos budintys rūstūs policijos pareigūnai, gaisrinės automobiliai, su žarnomis plušantys ugniagesiai gelbėtojai, nežinia iš kur sklindantys pilkšvi dūmai – taip atrodė Biržų miesto centras trečiadienio rytą. Gandai pasklido žaibiškai – piliečiai aktyviai svarstė „Swedbank“ užpuolimo bei teroristų išpuolio prieš Biržų policijos komisariatą versijas. daugiau ››

Sulaikyta tris parduotuves apiplėšusi trijulė

Trečiadienį Kupiškio ir Biržų rajone įvykdyti trys plėšimai. Įtariamuosius - dvi merginas ir vaikiną - policijos pareigūnai sulaikė Raubonių kaime (Pasvalio r.) prie degalinės. Sulaikymas neapsiėjo be šūvių ir gaudynių. daugiau ››

   ( 1 )   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11-20   21-27   toliau

0.589976