Trumpos naujienos

KONKURSAS „METŲ ŪKIS 2014“. Gruodžio 5 d. Kaune vyko konkurso „Metų ūkis 2014“ laimėtojų rezultatų aptarimo renginys. Jį Lietuvos ūkininkų sąjunga šiemet organizavo jau 21 kartą.
Konkursas organizuojamas visose Lietuvos savivaldybėse. Konkurse „Metų ūkis 2014“ dalyvavo 400 ūkių, iš jų buvo išrinkti 125 laimėtojai.
Biržų rajono savivaldybėje konkurso „Metų ūkis 2014“ nugalėtojais pripažinti Alius Stirkė (pirmoji vieta), Simona ir Audrius Stačkūnai (antroji vieta) ir Aušrinė ir Valius Poškai (trečioji vieta).

PASIKALBĖJO. Gruodžio 3 d. Biržų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Giedra Gedvilienė, vyriausioji specialistė Danutė Pranaitienė, Biržų rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Vita Andžienė ir Probacijos tarnybos vyresnioji inspektorė Lina Jurelevičienė lankėsi vaikų socializacijos centre „Širvėna“.
Lankymosi metu buvo bendraujama su centre gyvenančiais paaugliais, kuriems yra paskirtos vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės, domėtasi jų socializacijos bei ugdymo sąlygomis, kalbėtasi apie vaikų teises, pareigas bei atsakomybę. Su centro direktore Laima Vaičiene bei socialinėmis pedagogėmis Asta Vaicekavičiene ir Ingrida Butkevičiūte aptartos veiklos problemos, siekiant užtikrinti centre apgyvendintų vaikų ugdymą, jiems teikiamą švietimo pagalbą bei kitas paslaugas, kurios padėtų siekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių.

ŠALIA KARVĖS OLOS – KARVUTĖS SKULPTŪRA. Biržų turizmo informacijos centras ties gamtos paminklu Karvės ola pastatė simbolį - karvutės skulptūrą. Dar vasarą šalia Karvės olos įgyvendinant projektą turistų patogumui buvo pastatytas dviračių stovas, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

Parengė Rasa Penelienė
2014-11-09


LAIMĖJO KONKURSĄ. Gruodžio 4 d. įvyko pretendentų į valstybės tarnautojo – savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto – pareigas konkursas.
Norą jame dalyvauti pareiškė 2 pretendentai. Jį laimėjo Dalius Baliūnas.
D. Baliūnas 2002 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją ir įgijo miškininkystės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Dirbo Oregone (JAV) medelyno darbuotojų grupės vadovu ir medelyno vadovu, Valstybinėje miškotvarkos tarnyboje vyriausiuoju inžinieriumi, Kratiškių pagrindinėje mokykloje ūkio dalies vedėju, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

TARP LABIAUSIAI SENSTANČIŲ RAJONŲ - BIRŽAI. Lietuvos gyventojai sensta – nors bendras šalies gyventojų skaičius mažėja, pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) dalis didėja. 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 943,5 tūkst. gyventojų, iš jų 542,7 tūkst., arba 18,4 procento, buvo 65 metų ir vyresni. Per paskutinius dešimt metų (2004–2013 m.) 65 metų ir vyresnių žmonių skaičius padidėjo 18,6 tūkst. (3,5 proc.), o jų dalis, palyginus su bendru gyventojų skaičiumi, – 3 procentiniais punktais.
2013 m. pradžioje ES valstybėse, kaip ir Lietuvoje, 18,2 procento gyventojų buvo sulaukę 65 ir daugiau metų. 2014 m. pradžioje dauguma (77,1 proc.) pagyvenusių vyrų buvo vedę, kas aštuntas (12,8 proc.) – našlys, atitinkamai trečdalis (36,7 proc.) šio amžiaus moterų – ištekėjusios, kas antra (48 proc.) – našlė. Demografiškai seniausios Ignalinos, Anykščių, Varėnos, Lazdijų, Zarasų ir Biržų rajonų savivaldybės, kuriose pagyvenę žmonės sudarė 26–24 procentus visų savivaldybės gyventojų, o Neringos, Visagino, Vilniaus ir Klaipėdos rajonų savivaldybėse – 13–15 procentų.
Gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo duomenimis, 2013 m. 42,4 procento 65 metų ir vyresnių asmenų gyveno vieni. Vienos gyveno pusė (50,7 proc.) pagyvenusių moterų ir kas ketvirtas (26,2 proc.) šio amžiaus vyras.
2013 m. spalio mėn. šalies ūkyje buvo 932,5 tūkst. visą darbo laiką dirbančių darbuotojų, iš jų 35,1 procento dirbo valstybės sektoriuje, 64,9 procento – privačiame. Minimalią mėnesinę algą gavo 10,5 procento šalies ūkio.
2013 m. spalio mėn. trečdalis visų 60 metų ir vyresnių darbuotojų gavo 1 201–2 000 litų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį, o didesnį nei 3 501 lito darbo užmokestį – apie 14 procentų, praneša Statistikos departamentas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-12-06
PADĖKA. Lapkričio 25 d. Vilniuje LDK valdovų rūmuose vyko šalies savivaldybių merų susitikimas, skirtas šių metų daugiabučių renovacijos rezultatams aptarti.
Aplinkos ministerijos ir Būsto energijos taupymo agentūros skirtas apdovanojimas įteiktas Biržų rajono savivaldybės merei Irutei Varzienei. Biržų rajono savivaldybė viena iš pirmųjų pradėjo kompleksinę kvartalinę renovaciją. Biržų mieste savivaldybės iniciatyva pradėta vykdyti ne pavienių daugiabučių pastatų, o viso gyvenamųjų namų kvartalo renovacija, praneša Biržų rajono savivaldybė.

PABIRŽĖ APŠVIESTA. Iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto elektros linijų remontui Pabiržės seniūnijai papildomai skirta 10 000 Lt. Už šias lėšas Pabiržės miestelio Biržų, Likėnų, Taikos gatvėse ir Bažnyčios aikštėje pakeistas 31 šviestuvas.
Šiuo metu Pabiržėje vakarais minėtose gatvėse šviesa dega nuo 16.30 iki 22.00 val. Rytais gatvių apšvietimas įjungiamas nuo 6.30 iki 8.00 val. (atsižvelgiant į saulės tekėjimo laiką), praneša Biržų rajono savivaldybė.

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINOS SUMAŽĖJO. 2014 m. spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 21,1 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tam įtakos turėjo sumažėjusios gyvulių ir gyvulininkystės (23,1 proc.) bei augalininkystės (18,7 proc.) produktų supirkimo kainos. Sumažėjo natūralaus riebumo pieno (33,1 procento), kiaulių (18,1), galvijų (9,8), paukščių (3,1), ir kiaušinių (2,7 procento), supirkimo kainos. Tačiau pabrango avys ir ožkos (3,7 procento). Atpigo šie augalininkystės produktai: vaisiai ir uogos (33 procentais), cukriniai runkeliai (27,3), kvietrugiai (23,2), miežiai (21,9), kviečiai (19,1), avižos (16,5), ankštiniai augalai (15,1), rapsų sėklos ir bulvės (po 14), rugiai (11,6), kukurūzai (10), daržovės (6,4 procento).

Parengė Rasa Penelienė
2014-11-27
PANAIKINTA TEISINĖ APSAUGA. Kultūros paveldo departamento pirmoji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba priėmė nutarimą dėl Biržų r. Pabiržės (Balandiškių) buvusio dvaro sodybos fragmentų teisinės apsaugos panaikinimo, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

LIETUVA SKAIČIAIS. 2014 m. pradžioje Lietuvoje buvo 2 mln. 943,5 tūkst. gyventojų, iš jų 1 mln. 292,8 tūkst. sudarė užimti gyventojai, bedarbių buvo 172,5 tūkst., nedarbo lygis šalyje sudarė 11,8 procento;
šalies ūkio darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2013 m. buvo 2231,7 Lt;
2013 m. šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) sudarė 120,7 mlrd. Lt to meto kainomis, vienam gyventojui teko 40,8 tūkst. Lt BVP, per 2013 m. BVP padidėjo 3,3 proc.;
2013 m. 63,4 procento šalies namų ūkių turėjo kompiuterį ir plačiajuosčio interneto prieigą;
metinė infliacija (2013 m. gruodžio mėn. palyginus su 2012 m. gruodžiu) buvo 0,4 proc.;
2013 m. iš šalies eksportuota prekių už 84,7 mlrd. Lt, importuota – už 90,5 mlrd. Lt;
tiesioginės užsienio investicijos 2013 m. pabaigoje sudarė 42,8 mlrd. Lt;
2013 m. pabaigoje šalyje buvo 90 790 veikiančių ūkio subjektų;
2013 m. visų rūšių transportu pervežta 123,3 mln. t krovinių.

Parengė Rasa Penelienė
2014-11-25
LAIMĖJO ATRANKOS KONKURSĄ. Lapkričio 14 d. įvyko atrankos konkursas į valstybės tarnautojo Biržų savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas.
Norą dalyvauti konkurse pareiškė 2 pretendentai. Jį laimėjo Rasa Pranaitienė.
R. Pranaitienė 2011 m. baigė Kauno technologijos universitetą ir įgijo ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Dirbo vyresniąja buhaltere Biržų rajono savivaldybės administracijos Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje ir Biržų rajono lopšelyje-darželyje „Rugelis“, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

PADIDĖJO SERGAMUMAS. Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau - Centras) duomenimis, praėjusią savaitę (lapkričio 10 - 16 d.) bendras Panevėžio apskrities sergamumo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodiklis siekė 45,56 atv. /10 tūkst. gyv., o 45-ąją šių metų savaitę - 42,6. Didžiausias sergamumas pastarąją savaitę registruotas Panevėžio mieste, mažiausias - Panevėžio rajone (atitinkamai 68,71 ir 14,40 atv. /10 tūkst. gyv.).
Panevėžio apskričiai 2014 - 2015 metų gripo sezonui skirta 9318 sezoninio gripo vakcinos dozių, kurios naudojamos rizikos grupių asmenims skiepyti. Centro duomenimis, iki lapkričio mėnesio jau yra sunaudota 37,7 proc. sezoninio gripo vakcinos dozių (3515).

Parengė Rasa Penelienė
2014-11-18
PAŠALPOS. Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad per 2014 m. I−II ketvirtį išmokėta 2 mln. 827 tūkst. 395 Lt socialinių pašalpų, kurias vidutiniškai gavo 2275 asmenys.
2013 m. − 6 mln. 393 tūkst. 573 Lt socialinių pašalpų, kurias vidutiniškai gavo 2548 asmenys.
2014 m. I−II ketvirtį išmokėta 1 mln. 139 tūkst. 648 Lt kompensacijų, kurias antrojo ketvirčio pabaigoje gavo 2130 asmenų.
2013 m. − 1 mln. 616 tūkst. 608 Lt kompensacijų. Jas metų pabaigoje gavo 2543 asmenys.

SKAIČIAI. Šiandien Lietuvoje gyvena 209 840 sutrikusio intelekto asmenų, iš jų 37 973 vaikai ir paaugliai, 171 867 – suaugusieji.

DUJŲ KATILAI NAMUOSE – LYG BOMBA. Šalies žiniasklaidoje buvo aprašytas atvejis, kaip vonioje nuskendo nuo dujinio katilo išskirtų smalkių apsinuodijusi pora. Ar kyla toks pavojus kitiems, turintiems namuose dujų katilus? Dujų katilais šalyje prekiaujančių įmonių atstovai neslepia, kad tokia grėsmė yra, rašo l.rytas. Kiekvienas būsto, kuriame įrengtas dujų katilas, šeimininkas turėtų žinoti, kad namuose turi tarsi bombą. Kad ji nesprogtų, katilas turi būti tinkamai sumontuotas ir paleistas griežtai laikantis instrukcijų. Katilą kasmet būtina apžiūrėti ir patikrinti. Ir tai turi atlikti profesionalas.

LANKOMI GYVENTOJAI. Šią savaitę bus lankomi ir laiminami Pabiržės parapijos gyventojai bei jų namai.  Kun. Vytautas Dagelis spalio 23 d. lankysis  Pagirių ir Zakrių kaimuose, spalio 24 d. - Judeišių kaime.

SIŪLO APLANKYTI LIETUVĄ. Kelionių portalas „Lonely Planet“ paskelbė TOP 10 sąrašą šalių, kurias verta aplankyti 2015 m. Viena šalių – ir Lietuva, kuri sąraše yra trečia.
„Lonely Planet“ Lietuvą siūlo aplankyti dėl Kuršių nerijos ir Vilniaus barokinio senamiesčio, kuris pelnė Lietuvai vietą Pasaulio paveldo sąraše.

PRAMONĖS PRODUKCIJA PADIDĖJO. 2014 m. rugsėjo mėn. visa pramonės produkcija sudarė 5,8 mlrd. litų (1,7 mlrd. EUR) to meto kainomis ir, palyginus su rugpjūčio mėn., padidėjo 6,9 procento palyginamosiomis kainomis, o pašalinus sezono įtaką – 1,7 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Parengė Rasa Penelienė
2014-10-23

LAPKRIČIO 1-ĄJĄ LAIKRAŠTIS NEIŠEIS. Šeštadienį, lapkričio 1 -ąją, „Šiaurės rytų" laikraštis neišeis.

Ketvirtadienį, spalio 30 - ąją, laikraštis bus 16 puslapių (vietoje įprastinio 12 psl.), jame rasite tai, kas paprastai publikuojama šeštadienį.

Planuojantys skelbti kokius nors pranešimus lapkričio pirmajam savaitgaliui turėtų juos į redakciją atsiųsti iki spalio 29 dienos.

 

AUKOJO GAUSIAI. Šį savaitgalį vykusioje „Maisto banko" akcijoje Biržuose, išankstiniais duomeninis, 6 vietinėms, daugiausiai su vaikais ir neįgaliaisiais dirbančioms organizacijoms paaukota 4590 maisto ir higienos prekių už daugiau nei 14 000 Lt.

Biržiečiai Panevėžio apskrityje buvo vieni dosniausių - aukojo gausiau už pasvaliečius bei kupiškiečius kartu sudėjus, taip pat savo gerumu aplenkė ir rokiškiečius, pranešė jaunimo reikalų koordinatorius Merūnas Jukonis.

 

ŽEMĖS ŪKIS 2013-AISIAIS. 2013 m. Lietuvoje žemės ūkio produkcijos buvo pagaminta už 8,8 mlrd. litų. Sumažėjus augalininkystės produkcijos apimčiai (5,8 proc.), palyginti su 2012 m., 4,1 procento sumažėjo visos žemės ūkio produkcijos apimtis. Gyvulininkystės produkcijos apimtis sumažėjo 1 procentu. Augalininkystės produkcijos mažėjimą lėmė grūdų ir cukrinių runkelių (3,6 proc.) bei rapsų (14,3 %) - derliaus sumažėjimas. Gyvulininkystės produkcijos apimtis sumažėjo dėl 3,1 procento sumažėjusio pieno primilžio.

Daugiausia žemės ūkio produkcijos pagaminta ūkininkų ir šeimos ūkiuose (72,5 proc. visos šalies produkcijos: 81 proc. visos augalininkystės ir 58,9 proc. visos gyvulininkystės produkcijos). Ūkininkai augino daugiau javų, kurie sudarė 32,5 procento visos ūkininkų ūkiuose pagamintos žemės ūkio produkcijos, pieno primilžis sudarė 21,6 procento.

Didžiausią žemės ūkio bendrovių produkcijos dalį sudarė išauginti gyvuliai - 34,8 procento (kiaulės - 17,4 proc., paukščiai - 14,8 proc.), ir javų derlius - 24,1 procento.

PADĖKOS RAŠTAS. Už ilgametį sėkmingą vadybinį darbą telkiant mokyklos bendruomenę ir ugdant mokinių bendražmogiškąsias vertybes asmeninės sukakties proga Biržų rajono Medeikių pagrindinės mokyklos direktorei Laimutei Irenai Klemkienei įteiktas savivaldybės mero padėkos raštas.

SANTUOKŲ SEPTYNIS KARTUS DAUGIAU NEI IŠTUOKŲ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje per 2014 m. rugsėjo mėnesį įregistruotas 21 gimimas. 17 vaikų gimė Lietuvoje, 4 - užsienio valstybėse. 10 vaikų gimė susituokusiems tėvams, 11 pripažinta tėvystė.
Rugsėjo mėnesį įregistruoti 9 berniukai, 12 mergaičių.
Per mėnesį įregistruotos 34 mirtys. Mirė 15 vyrų ir 19 moterų.
Rugsėjį susituokė 21 pora, išsiskyrė 3.
Santuokos spalio mėnesį bus registruojamos 18 d.

GABENO PADIRBTĄ ALKOHOLĮ IR KONTRABANDINES CIGARETES. Kaune ir Kauno rajone pasieniečiams įkliuvo du vyrai. Biržų rajono gyventojas gabeno padirbtą alkoholį ir kontrabandinius rūkalus automobiliu, kurį jam perdavė kaunietis. Krovinys turėjo pasiekti Švediją.
VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus Pagėgių rinktinės Specialiosios paskirties užkardos ir Kauno policijos pareigūnai penktadienį Kauno rajone, Ramučiuose, patikrinti sustabdė automobilį „Volkswagen Caddy“ Švedijos valstybiniais registracijos numeriais. Jį vairavo 42-ejų Biržų rajono gyventojas.
Pareigūnai automobilio bagažinėje rado 24 alkoholinių gėrimų butelius ir keturis vandens šildytuvus. 0,7 litro talpos buteliai užrašais rusų kalba „Kabančik vodka“ buvo paženklinti lietuviškais akcizo mokesčio ženklais. Įtariama, kad tai - padirbtas alkoholis.
Paaiškėjo, kad vandens šildytuvuose buvo slepiamos cigaretės. Iš viso rasta beveik pustrečio tūkstančio pakelių cigarečių „NL“ ir „Minsk Capital“. Dalis jų įsigyti bemuičių prekių parduotuvėje, kiti pakeliai pažymėti Baltarusijos banderolėmis.
Tęsdami tyrimą pasieniečiai ir policininkai Kaune prie vieno gyvenamojo namo sulaikė 43 metų vietinį gyventoją. Nustatyta, kad jis Biržų rajono gyventojui perdavė automobilį su nelegaliomis prekėmis nugabenti į Švediją.
Dėl neteisėtų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gabenimo Pakrančių apsaugos rinktinės pasieniečiai kauniečiui ir Biržų rajono gyventojui pradėjo ikiteisminį tyrimą. Pastarajam dar už akcizais apmokestinamų prekių gabenimo tvarkos pažeidimą gresia didelė bauda ir automobilio konfiskavimas.
Automobilis, cigaretės ir alkoholiniai gėrimai saugomi Pakrančių apsaugos rinktinės Zoknių užkardoje.
Abu vyrai jie buvo paleisti skyrus kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti bei dokumentų paėmimą, pranešė VSAT Pakrančių apsaugos rinktinė.

Parengė Rasa Penelienė
2014-10-04

GARBĖS PILIEČIAI. Savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai pritarė siūlymui už nuopelnus Biržų kraštui Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardą suteikti istorikui, vertėjui, visuomenės veikėjui Algimantui Baubliui ir žurnalistui, tautodailininkui, redaktoriui Algirdui Vladislovui Butkevičiui.

LITUANISTŲ IR ISTORIKŲ FORUMAS. Rugsėjo 26-27 d. Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje vyko forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“ Forumo dalyvius pasveikino Biržų rajono savivaldybės merė Irutė Varzienė.
Forumo dalyviai diskutavo apie Lietuvos pasakojimo mokykloje tikslus, uždavinius, paskirtį ir pobūdį, idėjas, vaizdinius, vertybes bei Lietuvos pasakojimo kūrimo gaires. Diskusijas moderavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas, doc. dr. Darius Kuolys, doc. dr. Rimvydas Laužikas, mokytojas Mindaugas Nefas, mokytoja ekspertė Vilija Dailidienė, prof. dr. Aušra Martišiūtė-Linartienė, prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė, dr. Rimantas Miknys, mokytojas ekspertas Saulius Jurkevičius, doc. dr. Saulius Žukas ir kt.
Forumo dalyviai ne tik aktyviai diskutavo ir klausėsi žymių istorikų bei lituanistų pasisakymų, bet ir lankė Biržų krašto muziejaus „Sėla“ ekspozicijas, susipažino su žymiomis Biržų krašto vietomis, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

Parengė Rasa Penelienė
2014-09-30

„TYLOJE“ – NAUJAS DIREKTORIUS. Uždarojoje akcinėje bendrovėje „Tyla“ pasipildė vadovų komanda. Nuo rugsėjo 8 dienos įmonėje pradėjo dirbti naujas direktorius – iš Biržų kilęs Darius Žymantas, kuris įgytą ilgametę patirtį įvairiose kompanijose tikisi panaudoti savame krašte. Į gimtinę naujasis „Tylos“ direktorius grižo su šeima.

REGISTRUOJAMŲ KIAULIŲ KASDIEN DAUGĖJA. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras kasdien skaičiuoja augančias kiaulių bandas. Iki rugsėjo 19 d. registruota 695 840 kiaulių, tai yra 41 tūkstančių kiaulių daugiau negu pernai tuo pačiu metu.
Kiaulių registracija visoje Lietuvoje – tai viena iš priemonių pažaboti afrikinį kiaulių marą. Žemės ūkio ministerija pavedė atsakingoms institucijoms suskaičiuoti, kiek Lietuvoje yra riestauodegių ir jų laikytojų. Pradėjus registraciją paaiškėjo, kad Lietuvoje yra nemažai tokių kiaulių laikytojų, kurie neregistravo savo turimų bandų.

JAUNIMAS IR SENJORAI VIEŠĖS GRODZISKE. Biržų rajono savivaldybės miesto partnerio Grodzisko (Lenkija) kvietimu „Saulės“ gimnazijos, „Aušros“ vidurinės mokyklos ir Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos 22 moksleiviai rugsėjo 29–spalio 4 d. viešės Lenkijoje. Moksleiviai dalyvaus pamokose, diskutuos tema „Jaunimas Europos Sąjungoje – nauda ir perspektyvos“, lankysis Poznanėje, Volštyne. Jaunimo grupę lydi „Saulės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Rita Vingilytė ir „Aušros“ vidurinės mokyklos šokių kolektyvo vadovė Asta Vaitekūnienė.
Kartu su moksleiviais į Grodziską vyksta pagyvenusių žmonių asociacijos 13 narių grupė, vadovaujama pirmininkės, savivaldybės tarybos narės, Danutės Martinkėnienės, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

TARP GERIAUSIŲ EUROPOS JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ. Šimtas dešimt 14–20 m. tyrėjų rungėsi dėl apdovanojimų 26-ajame metiniame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse.
Trečiąją vietą užėmė Matas Navickas su projektu „Žydinti obelis „Malus baccata x Malus prunifolia“ in vitro“.
Pagrindinis Mato Navicko tyrimo tikslas – išauginti miniatiūrinę žydinčią obelį mėgintuvėlyje. Tokios obelys užauga iki 7 m aukščio, žydi raudonai ir veda maždaug 1 cm dydžio obuolius. O Matas Navickas mėgintuvėliuose jas užaugino iki 5 cm aukščio; be to, joms nužydėjus jas galima persodinti ir auginti vazonėliuose.

Parengė Rasa Penelienė
2014-09-25
DALINAMI MAISTO PRODUKTAI LABIAUSIAI NEPASITURINTIEMS. 2014 m. rugsėjo mėn. gauti maisto produktai iš ES intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims. Kiekvienam paramos gavėjui priklauso 3,4 kg paketas: kvietinių miltų, makaronų, ryžių kruopų, žirnių, sausų pusryčių.
Maisto produktai dalinami nuo rugsėjo 12 d. rajono gyventojams, pateikusiems prašymus iki 2014 m. rugpjūčio 13 d.:
Širvėnos seniūnijoje – rugsėjo 12 d. nuo 10 val. ;
Parovėjos seniūnijoje – rugsėjo 12 d. nuo 11 val.;
Papilio seniūnijoje – rugsėjo 12 d. nuo 13 val. (bendruomenės namuose);
Pačeriaukštės seniūnijoje – rugsėjo 12 d. nuo 13 val.;
Pabiržės seniūnijoje – rugsėjo 12 d. nuo 10 val.;
Nemunėlio Radviliškio seniūnijos gyventojams – rugsėjo 12 d. nuo 11 val. (seniūnijos paskelbtose vietose);
Biržų miesto seniūnijoje – rugsėjo 15 d. nuo 13 val.;
Vabalninko seniūnijoje – rugsėjo 15 d. nuo 8 val.
Produktus prašome atsiimti per penkias dienas.

VANDUO ŠVARUS. Biržų visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad rugsėjo 3 d. buvo paimti pakartotini vandens mėginiai Širvėnos ežero Jaunimo parko maudykloje.
Vandens kokybės pagrindiniai parametrai atitinka Lietuvos higienos normos keliamus reikalavimus.
Šiais metais tai buvo paskutinis maudyklų vandens mėginio paėmimas.
Maudyklose maudytis galima ir pasibaigus maudymosi sezonui (atsižvelgiant į Lietuvos gamtines sąlygas), tačiau paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė nebebus tiriami.

NEPASISIŪLĖ. 2014 m. rugpjūčio 22 d. Biržų rajono savivaldybės administracija paskelbė viešąjį pirkimą dėl paminklo, esančio sovietinių karių kapinių teritorijoje (Biržuose, Vytauto g. 2 C), tvarkymo darbų. Numatyta pakeisti ant paminklo esančius istorinės tikrovės neatitinkančius užrašus.
Pasiūlymų pateikimo terminas buvo nustatytas iki 2014 m. rugsėjo 5 d. 15 val. Iki nustatyto termino negauta nė vieno pasiūlymo, pranešė Biržų rajono savivaldybė.

AUTOMOBILIŲ SLALOMO VARŽYBOS.
Rugsėjo 26 d. Biržuose organizuojama Policijos ir visuomenės šventė, kurios metu vyks automobilių slalomo varžybos. Su varžybų nuostatais galima susipažinti Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje.


Parengė Rasa Penelienė
2014-09-09
SANTUOKŲ DEVYNIS KARTUS DAUGIAU NEI IŠTUOKŲ. Biržų rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje 2014 m. rugpjūčio mėnesį įregistruoti 25 gimimai. 16 vaikų gimė Lietuvoje, 9 - užsienio valstybėse. Iš 25 vaikų 10 gimė susituokusiems tėvams, 12 vaikų pripažinta tėvystė, 3 vaikai gimė vienišoms motinoms. Rugpjūčio mėnesį įregistruota 18 berniukų, 7 mergaitės.
Per mėnesį įregistruotos 44 mirtys (mirė 21 vyras ir 23 moterys).
Rugpjūtį tuokėsi 38 poros. Išsiskyrė 4. Santuokos rugsėjo mėnesį bus registruojamos rugsėjo 12, 20, ir 27 d.

ŠALINA GAISRO PADARINIUS. AB „Pieno žvaigždės“ filialo „Panevėžio pienas“ generalinis direktorius Gintautas Pužaitis informavo Biržų rajono savivaldybės administraciją apie gaisro padarinių likvidavimo darbus.
2014 m. liepos 17 d. bendrovei nuosavybės teise priklausančiame pastate (Biržuose, Parodos g. 21, buv. Biržų akcinė pieno bendrovė) kilo gaisras, kurio metu išdužo apie 10,24 kv. metrų langų stiklo, išdegė apie 6 kv. metrų pastato durų, sugadinta apie 20 metrų tvoros.
Iki spalio 24 d. numatyta atlikti gaisro padarinių likvidavimo bei pastato ir žmonių saugumą užtikrinančius darbus: išdužusių langų bei išdegusių durų angas užtaisyti mediniais apsauginiais skydais, suremontuoti apie 20 metrų pastatą ir teritoriją juosiančios tvoros.

EISMO PRIEŽIŪRA. Per 2014 m. sausio-rugpjūčio mėnesius Biržų rajono keliuose įvyko 145 eismo įvykiai (2013 m. per tą patį laikotarpį – 104). 23 iš jų – įskaitiniai, juose 1 žmogus žuvo, 25 sužeisti. 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu 2 žuvo ir 14 sužeistų.
Per aštuonis šių metų mėnesius Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato pareigūnai išaiškino 804 kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus (2013 m. – 844): neblaivūs vairuotojai – 85 (2013 m. – 91), viršytas greitis – 653 (2013 m. – 427), pažeidimai pėsčiųjų perėjose – 6 (2013 m. – 9), pėsčiųjų pažeidimai – 19 (2013 m. – 31), dviratininkų padaryti pažeidimai – 140 (2013 m. – 132), kalbėjimas mobiliojo ryšio telefonu vairuojant – 63 (2013 m. – 122), saugos diržų naudojimo pažeidimai – 149 (2013 m. – 258).
Teismui dėl padarytų KET pažeidimų perduotos 173 administracinės bylos (2013 m. – 166), pranešė Biržų policijos komisariatas.

KIEK VAIKŲ LANKO BŪRELIUS. Šiuo metu mažiau nei trečdalis Lietuvos vaikų lanko būrelius.
Švietimo ir mokslo ministerija yra numačiusi stiprinti mokytojų žinias, renovuoti pastatus, kur vyksta būreliai, pirkti naujas jiems reikalingas priemones.
Pokyčių pradžia numatyta nuo kitų metų, o kol kas moksleivių užimtumui po pamokų valstybė skiria penkis litus per mėnesį per savivaldybes ir dvi valandas per savaitę mokyklose. Meninė raiška ir sporto būreliai yra tai, kas dažniausiai pasirenkama – vidutiniškai vienos šeimos vaikai lanko du būrelius.
 
Parengė Rasa Penelienė
2014-09-09
PIRMOKŲ SULAUKĖ MAŽIAU. Vakar rugsėjo 1-osios skambučiai sukvietė į mokyklas mokinius ir mokytojus. Šalies mokyklos džiūgauja, kad šiemet sulaukė daugiau pirmokų nei ankstesniais metais. Biržai tuo pasigirti negali. Nors mokiniai mokyklose dar skaičiuojami, pirminiais duomenimis, šiemet į pirmąsias klases susirinko 187 mažieji biržiečiai. Pernai jų buvo 206.
Praėjusiais metais Biržų mokyklose mokėsi 3223 mokiniai, iš jų – 279 abiturientai.
Šiemet Biržų rajone veiks 14 bendrojo lavinimo mokyklų. Iš jų – 2 gimnazijos, 2 vidurinės mokyklos, 8 pagrindinės, mokykla – darželis „Vyturėlis“, Jaunimo mokykla. Taip pat rajone yra 5 vaikų lopšeliai darželiai, muzikos ir sporto mokyklos. Į ugdymo įstaigų sąrašą įtrauktas ir PMMMC – Pagalbos mokytojui, mokiniui ir mokyklai centras.

Parengė Rasa Penelienė
2014-09-02

Sveikata

Kofeino poveikis sveikatai

Kofeinas yra nuo seno žinoma tonizuojanti medžiaga. Populiariausiu kofeino šaltiniu nenuginčijamai yra kava. Tačiau vis svarbesniu kofeino šaltiniu, ypač vaikams ir paaugliams, tampa daug kofeino turintys energiniai gėrimai. Didesni kofeino kiekiai (nesvarbu iš kokių šaltinių) gali sukelti įvairių organizmo funkcijų sutrikimus.

 

daugiau ››

Alkoholio skonį žino per 63 proc. moksleivių

Alkoholio vartojimo paplitimas Biržų rajono ir miesto mokyklose. daugiau ››

Stabdykime tabako epidemiją

Lietuva Europoje išsiskiria kaip šalis, kurios piliečiai pradeda rūkyti anksčiausiai. 44 proc. mergaičių ir 58 proc. berniukų Lietuvoje pirmą cigaretę surūko sulaukę vos trylikos ar dar jaunesni. daugiau ››

Svečiuose pas stomatologą

„Pilna grytelė baltų vištelių. Kas?“ Na, žinoma – dantys burnoje. Mes, „Drugelių“ ir „Varliukų“ grupių vaikučiai, žinome, kaip prižiūrėti savo dantukus, kad jie būtų stiprūs ir sveiki. O jei dantukas pradeda skaudėti, gesti ar klibėti? Kas gali išgydyti „sergantį“ dantuką? Tai mes nutarėme išsiaiškinti. daugiau ››

Nusilpęs imunitetas – meilės sau trūkumas

Kas yra imunitetas?
Imunitetas tai yra gebėjimas organizmui apsisaugoti nuo įvairių kenksmingų veiksnių. Žodis „imunitetas“ kilęs iš lotynų kalbos (lot. immunitas) ir iš pradžių reiškė „laisvumą nuo ko nors“ (duoklės, mokesčių) ir tik vėliau jam priskirta reikšmė „laisvumas nuo ligos“.
daugiau ››

Ligonė dėmesio nesulaukė

Ketvirtadienį Biržų rajono savivaldybės taryba tvirtino Biržų ligoninės 2014 metų siektinas veiklos užduotis. daugiau ››

Salmoneliozė - viena dažniausių per maistą plintančių infekcijų

Salmoneliozė yra dažniausia per maistą plintanti zoonozė ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Lietuvoje. Nors salmoneliozės sergamumo rodiklis 2013 m., palyginus su 2012 m., Panevėžio apskrityje sumažėjo atitinkamai nuo 8,3 iki 6,24 atv. /10 tūkst. gyv., tačiau jau per 1-ąjį š. m. ketvirtį stebimas šios ligos padidėjimas, palyginus su 2013 m. tuo pačiu laikotarpiu (atitinkamai 18 ir 27 susirgimai). daugiau ››

Kokios klaidos trukdo jaustis gerai darbe

Vis garsiau kalbama, kad gera emocinė savijauta - ne mažiau svarbi ir darbe. Laimingas žmogus ne tik sveikesnis, jis atsparesnis stresui, turi daugiau energijos. Bet kaip pasiekti tokį sunkiai apčiuopiamą dalyką kaip laimės jausmas darbe? Psichologas ir projekto „1GO sėkmės biuras" ekspertas Marius Daugelavičius vardija pagrindines klaidas, kurias darydami kasdien trukdome sau jaustis gerai ir būti sėkmingiems. daugiau ››

Pavasarį padaugėja gyvūnų apkandžiotų žmonių

Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau - Centras) specialistai pastebi, kad šiltuoju metų laikotarpiu, t. y. pavasarį ir vasarą, registruojama daugiau asmenų, kurie nukenčia nuo įvairių gyvūnų apkandžiojimų. Centro duomenimis, per 1-ąjį šių metų ketvirtį dėl įvairių gyvūnų įkandimų, apseilėjimų, įdrėskimų ar kitokio kontakto su gyvūnais medicinos pagalbos kreipėsi 85 Panevėžio apskrities gyventojai, 2013 m. per tą patį laikotarpį nukentėjusiųjų skaičius buvo panašus - 83. daugiau ››

Kad smėlio dėžė nesusargdintų

Atšilus orams, vaikai nemažai laiko praleis vaikų žaidimų aikštelėse, smėlio dėžėse, todėl labai svarbu užtikrinti saugias sąlygas vaikams žaisti. daugiau ››

‹‹ atgal   1   2   3   ( 4 )   5   6   7   8   9   10   11-20   21-25   toliau

0.407893